Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life učenie sa metódy, vzdelávanie, Slovak cases Slovenská gramatika Slovak questions Slovak grammar pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia gramatika Doučovanie anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu doučovanie Slovak sentences Medical Slovak obchodná angličtina Súdny preklad Slovak vocabulary Gerundium Anglické frázy vetná skladba Anglické frázové slovesá Metódy výučby angličtina Predminulý priebehový čas Druhy viet English in use reparát Specialized English maturita Anglické slovesá prekladateľstvo metódy výučby Vetná skladba Slovak for foreigners frázové slovesá význam slov a ich použite slovenská gramatika Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod slovné spojenia Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk anglické opozitá English grammar Anglické zámená Skúšky z jazyka slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny anglická gramatika prídavné mená Anglické prídavné mená Slovak conversation anglické časy anglické skratky Slovak nouns rečnícky štýl anglická konverzácia Business English Anglická gramatika význam slov verbs with prepositions Jednoduchá veta priama metóda english for travelling
Návrat na obsah