Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod anglické opozitá Medical Slovak priama metóda Druhy viet Slovak tenses Motivácia výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Anglické zámená Specialized English slovenská literatúra Slovak cases English for everyday life Jednoduchá veta učenie sa gramatika Slovak sentences Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť English grammar slovak for foreigners, time vetná skladba teória literatúry metódy výučby, jazyky Metódy výučby Skúšky z jazyka angličtina Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Gerundium Slovenská gramatika Doučovanie doučovanie Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá reparát maturita prídavné mená význam slov metódy, vzdelávanie, english for travelling Slovak grammar Business English anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners metódy výučby Slovenský jazyk prekladateľstvo anglická konverzácia Slovenská literatúra slovenská gramatika Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak nouns rečnícky štýl Súdny preklad Anglické slovesá Anglické frázy Slovak for foreigners Anglická gramatika Slovak dialogues English in use Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá Vetná skladba anglické skratky Anglické frázové slovesá anglické časy anglická gramatika Slovak dialogue Slovak questions slohové útvary slovné spojenia Slovak word formation
Návrat na obsah