prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá Slovak verbs Slovenská gramatika slovné spojenia anglické časy Obchodná angličtina Business English Anglické slovesá pohovor v angličtine anglická gramatika anglická konverzácia anglické opozitá Slovak phrases prekladateľstvo pomôcky k učeniu sa Doučovanie angličtina pre lekárov priama metóda Medical Slovak Slovak questions Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod slovenská gramatika angličtina verbs with prepositions Rody v angličtine Anglická gramatika Slovak cases Slovak for foreigners slovenská literatúra Súdny preklad Anglické frázy Slovak negation slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences význam slov Metódy výučby Slovak dialogue anglické skratky Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak dialogues reparát Motivácia Slovak word formation Slovak vocabulary Slovak conversation Gerundium Slovak tenses obchodná angličtina English for everyday life Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená English grammar Druhy viet English in use učenie sa slovak for foreigners Slovenský jazyk slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Slovenská literatúra gramatika english for travelling Angličtina pre každú situáciu maturita Jednoduchá veta Slovak slang prídavné mená výučba, doučovanie Slovak grammar teória literatúry metódy výučby frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie doučovanie slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Specialized English Vetná skladba anglická výslovnosť vetná skladba metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah