prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Slovak vocabulary učenie sa prekladateľstvo slovné spojenia výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta anglická výslovnosť Slovak cases Anglické frazálne slovesá Specialized English Druhy viet Slovak questions anglické časy angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl slovak for foreigners, time Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika angličtina pre lekárov Medical Slovak Gerundium slovenská gramatika maturita angličtina Slovak conversation metódy výučby Slovak sentences význam slov Slovenský jazyk Metódy výučby Slovak dialogue Slovak tenses Slovak nouns Anglické frázy Doučovanie doučovanie slohové útvary Slovenská gramatika Anglické slovesá priama metóda English in use Typy angličtiny anglické opozitá Slovak for foreigners Business English anglické skratky obchodná angličtina prídavné mená vetná skladba frázové slovesá slovak for foreigners English for everyday life Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry význam slov a ich použite slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovak grammar Vetná skladba english for travelling reparát English grammar metódy výučby, jazyky verbs with prepositions gramatika Anglické zámená
Návrat na obsah