prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation Anglické prídavné mená English in use Motivácia vetná skladba učenie sa angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Anglická gramatika angličtina pre lekárov English for everyday life Predminulý priebehový čas Anglické frázy reparát Slovak pronunciation význam slov frázové slovesá teória literatúry Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Slovenský jazyk Slovak conversation Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Slovak tenses prekladateľstvo Slovak grammar Slovak vocabulary Typy angličtiny Slovak cases verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak slang výučba, doučovanie metódy výučby maturita Druhy viet Spisovná slovenčina význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie English grammar angličtina Slovak questions Gerundium slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické zámená Vetná skladba slohové útvary Slovak sentences Anglické slovesá obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky Angličtina pre špecifické situácie anglické časy english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Specialized English gramatika Metódy výučby Slovak dialogue Slovak dialogues slovné spojenia anglická gramatika Slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Jednoduchá veta Slovak nouns Slovak verbs Slovenská literatúra anglické opozitá doučovanie slovenské nárečia, slovensko priama metóda anglická výslovnosť rečnícky štýl Business English Súdny preklad Rody v angličtine Slovak phrases slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Medical Slovak Doučovanie
Návrat na obsah