prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika metódy výučby Anglická gramatika doučovanie english for travelling Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta angličtina anglické opozitá priama metóda Metódy výučby verbs with prepositions slovenská gramatika výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra reparát Skúšky z jazyka Gerundium Business English slovak for foreigners English for everyday life Druhy viet Medical Slovak význam slov teória literatúry slovenská literatúra Slovak cases Súdny preklad frázové slovesá Slovak nouns Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Slovak sentences obchodná angličtina vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické frázy angličtina pre obchod Doučovanie anglické časy Slovak questions English grammar pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Specialized English anglická konverzácia rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba učenie sa Slovak conversation Slovak dialogues anglické skratky Typy angličtiny slohové útvary prídavné mená slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá English in use Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko gramatika Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia maturita Slovak dialogue význam slov a ich použite
Návrat na obsah