prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Metódy výučby Gerundium Slovak verbs angličtina pre obchod Súdny preklad angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Medical Slovak Slovak questions teória literatúry Obchodná angličtina slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie vetná skladba reparát Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas Slovak dialogues Anglické zámená Anglické slovesá Slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak phrases anglické opozitá maturita Slovak dialogue english for travelling Vetná skladba Slovak word formation význam slov a ich použite anglické časy Slovenský jazyk anglická konverzácia učenie sa Anglické prídavné mená význam slov priama metóda Slovak pronunciation doučovanie prekladateľstvo slovenská literatúra slohové útvary pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Druhy viet Skúšky z jazyka Slovak cases frázové slovesá English in use Jednoduchá veta Slovak slang pohovor v angličtine prídavné mená slovenská gramatika slovak for foreigners Slovak conversation Specialized English verbs with prepositions rečnícky štýl anglická gramatika English for everyday life Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie gramatika Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Doučovanie metódy, vzdelávanie, Motivácia slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Business English obchodná angličtina English grammar Typy angličtiny Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak grammar
Návrat na obsah