prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slohové útvary metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners význam slov Slovak grammar English for everyday life Doučovanie obchodná angličtina Druhy viet angličtina English grammar verbs with prepositions Medical Slovak angličtina pre obchod slovak for foreigners, time výučba, doučovanie frázové slovesá Slovak dialogue anglické časy Gerundium anglická konverzácia Metódy výučby Slovenský jazyk Business English Slovak tenses anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá učenie sa výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko priama metóda english for travelling Anglické frazálne slovesá Slovak questions Anglické frázové slovesá English in use rečnícky štýl slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Súdny preklad slovenská gramatika Slovak conversation Anglická gramatika Slovak sentences Typy angličtiny Jednoduchá veta Vetná skladba Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Specialized English Slovak cases slovné spojenia Anglické frázy anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite doučovanie anglická výslovnosť prekladateľstvo Slovenská literatúra teória literatúry Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine anglická gramatika Slovak for foreigners anglické opozitá Anglické zámená vetná skladba gramatika angličtina pre lekárov metódy výučby Slovak nouns maturita
Návrat na obsah