08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Medical Slovak prídavné mená Typy angličtiny metódy výučby, jazyky anglické skratky vetná skladba Slovak conversation Skúšky z jazyka slovak for foreigners pohovor v angličtine Anglická gramatika Slovenský jazyk obchodná angličtina Slovak cases výučba, doučovanie prekladateľstvo Slovenská literatúra Jednoduchá veta učenie sa angličtina pre lekárov anglické časy Specialized English Súdny preklad teória literatúry Druhy viet gramatika Anglické frazálne slovesá English grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar anglická gramatika slovné spojenia slohové útvary slovenská literatúra Anglické frázy slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa priama metóda Vetná skladba význam slov a ich použite anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie doučovanie English for everyday life Business English Anglické frázové slovesá Slovak questions angličtina slovak for foreigners, time Slovak sentences Doučovanie reparát Slovak tenses rečnícky štýl Anglické zámená maturita význam slov Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá english for travelling Slovak nouns verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Gerundium angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue frázové slovesá Slovak for foreigners Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk English in use metódy výučby
Návrat na obsah