08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Jednoduchá veta Business English Súdny preklad slovenská gramatika slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine slovak for foreigners Slovak for foreigners Metódy výučby slovné spojenia priama metóda Specialized English metódy výučby prekladateľstvo rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina prídavné mená Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Motivácia anglické časy Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Vetná skladba English in use Slovak tenses anglická výslovnosť anglická konverzácia Doučovanie slovenská literatúra Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Anglické frázy Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk reparát Slovak grammar Slovenský jazyk maturita anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky english for travelling angličtina pre lekárov Slovak vocabulary Medical Slovak Anglické slovesá Anglické prídavné mená význam slov a ich použite gramatika Anglické frazálne slovesá vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená význam slov Slovak dialogue Gerundium Slovak dialogues slohové útvary Slovak cases Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko učenie sa Slovak conversation Slovak questions English grammar English for everyday life anglická gramatika frázové slovesá Slovak word formation metódy výučby, jazyky Slovak sentences verbs with prepositions anglické opozitá metódy, vzdelávanie, angličtina Slovak nouns
Návrat na obsah