08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Slovak dialogues slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Súdny preklad obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time význam slov význam slov a ich použite Skúšky z jazyka rečnícky štýl gramatika doučovanie Anglické zámená Typy angličtiny prídavné mená reparát učenie sa angličtina pre obchod maturita Anglické frázové slovesá slovak for foreigners anglické skratky anglické časy Slovak cases anglická konverzácia english for travelling Business English anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine frázové slovesá angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Druhy viet anglické opozitá Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Doučovanie Slovenská literatúra Slovak for foreigners Medical Slovak metódy výučby, jazyky slohové útvary Slovak tenses vetná skladba Slovak questions slovenská gramatika teória literatúry metódy výučby Slovenský jazyk Metódy výučby anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba English for everyday life prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa priama metóda Slovenská gramatika Anglická gramatika Anglické slovesá Anglické prídavné mená English grammar angličtina Slovak conversation Slovak vocabulary Slovak nouns Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue English in use Slovak grammar
Návrat na obsah