Anglické predložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické predložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatikapredložky
Predložky miesta a pohybu

Dnes sa pozrieme na predložky a ukážeme si ako ich umiestniť do vety a čo vlastne vyjadrujú.

Predložky miesta

in

She lives in Carnaby Street.           Býva v Carnaby Street.

at

She is at the streetcorner.            Je pri rohu ulice.

inside

The spider is inside the box.          Pavúk je vo vnútri  škatule.

outside

I met her outside the school.             Stretol som ju mimo školy.

below

Her skirt is below the knee.         Jej sukňa je pod kolená.

above

We flew above the clouds.            Leteli sme nad oblakmi.

by

He was sitting by the fireplace.          Sedel pri kozube.

next to

She is sitting next to John.            Sedí pri Johnovi.

beside

Brighton is beside the sea.       Brighton je blízko mora.

oposite

The hotel is opposite the church.          Hotel je oproti kostolu.

Predložky pohybu

off

The ball rolled off the stairs.               Lopta sa skotúľala dole schodmi.

into

We came into garden.             Prišli sme do záhrady.

out of

They walked out of the room.             Vyšli z izby.

past

The tourists walked past the Big Ben.   Turisti prešli okolo Big Benu.

along

We walked along the road.                      Išli sme po ceste.

up

Jin went up the stairs.             Jim išiel hore schodmi.

down

Go down the garden.         Choď dole záhradou.

from

I am coming from Manchester.            Pochádzam z Manchesteru.

to

Let´s go to the cinema.               Poďme do kina.

towards

I ran towards the shore.        Bežal som smerom k brehu.        


  Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda Slovenská gramatika vetná skladba Slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak conversation metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses Metódy výučby prekladateľstvo Business English frázové slovesá Slovak sentences Motivácia metódy výučby teória literatúry gramatika pohovor v angličtine English grammar Gerundium English for everyday life Súdny preklad Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika učenie sa Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Slovak dialogue Anglické slovesá English in use Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená reparát anglické skratky slovak for foreigners, time anglické opozitá Slovak nouns anglická gramatika slovak for foreigners Skúšky z jazyka maturita Druhy viet angličtina pre obchod anglická výslovnosť english for travelling Slovak vocabulary doučovanie anglická konverzácia Slovak cases Doučovanie angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak rečnícky štýl Slovenský jazyk Slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak questions prídavné mená slovné spojenia slovenská gramatika verbs with prepositions význam slov výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny slohové útvary Specialized English angličtina anglické časy Vetná skladba
Návrat na obsah