gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar teória literatúry Slovak sentences Anglické slovesá učenie sa Skúšky z jazyka prídavné mená význam slov Druhy viet anglická výslovnosť Slovak cases metódy výučby slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak questions verbs with prepositions anglické opozitá English in use anglické časy Slovak dialogues metódy výučby, jazyky doučovanie obchodná angličtina Obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak verbs Business English Slovak conversation anglická gramatika Anglické prídavné mená Súdny preklad prekladateľstvo pohovor v angličtine Specialized English Slovak word formation Predminulý priebehový čas Anglická gramatika anglické skratky Slovenský jazyk Anglické frázy priama metóda Slovak pronunciation frázové slovesá Slovak slang Angličtina pre špecifické situácie metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl Metódy výučby Slovak nouns slovak for foreigners Gerundium english for travelling slohové útvary Slovak phrases slovenská gramatika Slovenská literatúra Typy angličtiny English grammar Angličtina pre každú situáciu Motivácia Anglické zámená slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie angličtina Vetná skladba Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Doučovanie slovné spojenia vetná skladba gramatika English for everyday life Medical Slovak angličtina pre lekárov Slovak vocabulary reparát výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita angličtina pre obchod význam slov a ich použite
Návrat na obsah