gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny teória literatúry Doučovanie Vetná skladba metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Slovak sentences Slovenská literatúra anglické opozitá slohové útvary výučba, doučovanie Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Druhy viet Medical Slovak angličtina pre lekárov Anglické zámená frázové slovesá obchodná angličtina english for travelling význam slov a ich použite význam slov Slovak dialogue učenie sa Anglická gramatika Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners Metódy výučby anglická výslovnosť English grammar anglické časy gramatika anglická gramatika slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby pohovor v angličtine Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko angličtina slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické frázy maturita reparát prekladateľstvo anglické skratky verbs with prepositions Business English Predminulý priebehový čas vetná skladba anglická konverzácia Slovak tenses English in use slovak for foreigners, time Slovak cases prídavné mená Súdny preklad Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Slovak questions English for everyday life rečnícky štýl Slovak nouns slovenská gramatika doučovanie angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu Specialized English Gerundium priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah