gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine reparát Slovak word formation Súdny preklad Vetná skladba Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak pronunciation priama metóda Anglické slovesá metódy výučby english for travelling Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Motivácia Anglická gramatika slohové útvary Specialized English angličtina pre lekárov význam slov slovak for foreigners Jednoduchá veta slovenská gramatika Slovenská literatúra anglická konverzácia slovak for foreigners, time Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation anglické opozitá pomôcky k učeniu sa angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa učenie sa English for everyday life vetná skladba Spisovná slovenčina Gerundium English in use výučba, doučovanie anglické časy metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky význam slov a ich použite Angličtina pre špecifické situácie Slovak sentences Slovak vocabulary Slovak phrases Slovak dialogue teória literatúry slovenská literatúra verbs with prepositions anglická výslovnosť Slovak cases gramatika frázové slovesá prekladateľstvo Slovak tenses maturita Doučovanie prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Business English Slovak negation obchodná angličtina Slovenský jazyk Slovak grammar anglická gramatika angličtina Slovak verbs Rody v angličtine Anglické prídavné mená Metódy výučby Slovak slang rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Obchodná angličtina Medical Slovak metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Typy angličtiny Slovak for foreigners Skúšky z jazyka doučovanie
Návrat na obsah