gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time anglické skratky Metódy výučby anglická gramatika rečnícky štýl prídavné mená slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners teória literatúry obchodná angličtina frázové slovesá Slovak nouns Anglické slovesá English for everyday life gramatika Medical Slovak verbs with prepositions Súdny preklad English grammar Gerundium Business English Slovak grammar Slovak questions angličtina Jednoduchá veta význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas metódy výučby Anglická gramatika english for travelling slovenská gramatika význam slov anglická výslovnosť angličtina pre obchod maturita Typy angličtiny učenie sa doučovanie priama metóda anglické časy Slovenská literatúra Vetná skladba slovné spojenia Specialized English Anglické zámená pohovor v angličtine Slovak dialogues Doučovanie Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation slovenská literatúra Slovenský jazyk angličtina pre lekárov prekladateľstvo English in use výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá anglické opozitá reparát Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue anglická konverzácia Druhy viet slohové útvary Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah