Ako ovládnuť publikum ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako ovládnuť publikum ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v rečnícky štýl ·
Tags: sloh
10 vecí, ktoré by mal rečník chápať

1. Mal by si vybrať tému, ktorá je aktuálna a zaujímavá, pre tých, čo ho budú počúvať.

2. Tému je dôležité rozvinúť zaujímavým spôsobom, mali by ste jej dať pútavý úvod a logickú
postupnosť.

3. Rozviňte dopodrobna pár vecí, nesnažte sa povrchne obsiahnuť celú problematiku, hovorte
o tom čo poznáte najlepšie z vlastnej skúsenosti.

4. Používajte viac hovorový jazyk ako technické či abstraktné termíny.

5. Ak sa dá majte so sebou názorné pomôcky.

6. Ak je váš prejav dlhší nezabudnite, že aj vaši poslucháči sú len ľudia a tiež potrebujú aj
prestávky, vo forme napr. nejakej aktivity.

7. Udržujte očný kontakt s vaším obecenstvom.

8. Artikulujte aby vám bolo rozumieť a meňte tón hlasu.

9. Váš postoj by nemal byť strojený, nepreháňajte to s gestikuláciou.

10. Buďte originálny, nemusíte brať predsa myšlienky iných za vlastné.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Vetná skladba vetná skladba verbs with prepositions maturita slovak for foreigners slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences Predminulý priebehový čas Anglické zámená Slovak nouns anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia anglické skratky rečnícky štýl Slovenský jazyk učenie sa anglická gramatika Anglická gramatika reparát teória literatúry pohovor v angličtine Medical Slovak Druhy viet slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika výučba, doučovanie slovné spojenia prídavné mená English for everyday life doučovanie Slovak dialogue priama metóda Slovak conversation Jednoduchá veta význam slov prekladateľstvo Business English metódy výučby význam slov a ich použite gramatika Slovak cases frázové slovesá Anglické frázy Slovak questions Metódy výučby Gerundium Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie english for travelling Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners English in use Doučovanie angličtina English grammar Specialized English Slovenská literatúra obchodná angličtina Skúšky z jazyka slovenská literatúra Súdny preklad slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod anglické časy Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah