Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Súdny preklad Jednoduchá veta slovenská literatúra anglická výslovnosť teória literatúry angličtina pre obchod pohovor v angličtine anglická konverzácia Druhy viet Slovak for foreigners frázové slovesá metódy výučby, jazyky english for travelling Slovenská literatúra Slovak dialogue slovak for foreigners, time Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation anglické opozitá prídavné mená Slovenská gramatika Anglické zámená rečnícky štýl Slovak pronunciation Anglické slovesá English in use Slovenský jazyk Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovak sentences Typy angličtiny English grammar Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Rody v angličtine obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá anglické časy Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions slohové útvary Obchodná angličtina Doučovanie Specialized English vetná skladba maturita význam slov angličtina pre lekárov doučovanie Slovak tenses verbs with prepositions gramatika Slovak word formation anglická gramatika pomôcky k učeniu sa Slovak slang English for everyday life Motivácia učenie sa slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Medical Slovak Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Skúšky z jazyka Slovak verbs angličtina Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Slovak grammar Anglické prídavné mená slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk priama metóda význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Slovak cases Vetná skladba Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina Slovak phrases anglické skratky reparát Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia prekladateľstvo
Návrat na obsah