Aktívne a pasívne tvary v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Aktívne a pasívne tvary v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Rody v angličtine ·
Tags: činnýtrpnýrodangličtina
Činný a trpný rod v angličtine

V tomto článku sa pozrieme na činný a trpný rod v angličtine a to v každom anglickom čase, tak teda poď me na to.


Present tense simple


Činný rod:       Sam cleans  the bathroom every day.

Trpný rod:      The bathroom is cleaned every day.


Present progressive tense


Činný rod:     Sam is cleaning the bathroom at the moment.

Trpný rod:     The bathroom is being cleaned at the moment.


Simple past tense


Činný rod:      Sam cleaned the bathroom yesterday.

Trpný rod:     The bathroom was cleaned yesterday.


Past progressive tense


Činný rod:     Sam was cleaning the bathroom when the phone rang.

Trpný rod:    The bathroom was being cleaned when the phone rang.


Simple future tense


Činný rod:    Sam will clean  the bathroom tomorrow.

Trpný rod:   The bathroom will be cleaned tomorrow.


Futute progressive tense


Činný rod:    Sam will be cleaning the bathroom tomorrow morning.

Trpný rod:    Nepoužíva sa.


Present perfect simple


Činný rod:    Sam has cleaned the bathroom.

Trpný rod:    The bathroom has been cleaned.


Present perfect progressive


Činný rod:    Sam has been cleaning the bathroom for two hours.

Trpný rod:   Nepoužíva sa


Past perfect simple


Činný rod:  Sam had cleaned the bathroom before he left the house.

Trpný rod:  The bathroom had been cleaned by Sam before he left the house.


Past perfect progressive


Činný rod:   Sam had been cleaning the bathroom for two hours before his mother arrived.

Trpný rod:   Nepoužíva sa


Future perfect simple


Činný rod:   Sam will have cleaned the bathroom by 6 o´clock

Trpný rod:   The bathroom will have been cleaned by 6 o´clock.


Future perfect progressive


Činný rod:    At 6 o´clock Sam will have been cleaning the room for two hours.

Trpný rod:   Nepoužíva sa.

Mesačné príspevky
Oblaky
Obchodná angličtina Druhy viet Anglické slovesá teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta metódy výučby význam slov Specialized English angličtina Metódy výučby slovenská literatúra Slovak tenses Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak grammar Spisovná slovenčina priama metóda frázové slovesá Anglická gramatika reparát slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia gramatika Anglické frázy Slovak for foreigners Anglické zámená Doučovanie výučba, doučovanie anglické opozitá Motivácia English in use pomôcky k učeniu sa vetná skladba pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak vocabulary English for everyday life anglické skratky doučovanie anglické časy english for travelling slohové útvary Slovak dialogue angličtina pre obchod Medical Slovak verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Slovak nouns prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Slovenská gramatika anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie učenie sa Slovenská literatúra Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues maturita Slovak pronunciation prídavné mená Súdny preklad Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak word formation Slovak conversation obchodná angličtina slovné spojenia Slovak verbs Rody v angličtine English grammar slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovak negation angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk rečnícky štýl Gerundium Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie výučba, učenie sa, anketa Slovak cases anglická výslovnosť Slovak phrases Skúšky z jazyka Slovak slang Business English
Návrat na obsah