Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika priama metóda Slovak slang rečnícky štýl Metódy výučby Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika učenie sa slovak for foreigners Druhy viet anglická výslovnosť Slovak verbs angličtina pre obchod Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas význam slov Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá Motivácia english for travelling metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Anglické zámená Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovak cases Slovak for foreigners maturita Doučovanie English in use teória literatúry Spisovná slovenčina Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Slovak dialogues gramatika Gerundium Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie anglické skratky reparát prekladateľstvo Slovak conversation Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovenská gramatika doučovanie výučba, doučovanie Anglická gramatika Slovak sentences frázové slovesá Typy angličtiny slohové útvary prídavné mená význam slov a ich použite Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra angličtina pre lekárov Business English slovné spojenia Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá Specialized English Medical Slovak Slovak nouns Slovak word formation English for everyday life Anglické frázové slovesá Anglické frázy English grammar anglické časy Slovak dialogue anglické opozitá slovak for foreigners, time angličtina výučba, učenie sa, anketa vetná skladba obchodná angličtina Slovak questions
Návrat na obsah