Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Vetná skladba english for travelling výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny metódy výučby prídavné mená Anglické prídavné mená slovné spojenia Súdny preklad English for everyday life slovak for foreigners English in use Specialized English Slovak sentences Slovak grammar anglická gramatika Slovak cases slovenská literatúra Slovak dialogue Slovak tenses angličtina pre lekárov Metódy výučby Anglické frázy angličtina pre obchod reparát verbs with prepositions Slovak conversation Slovenský jazyk rečnícky štýl Anglické slovesá Skúšky z jazyka gramatika Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu Druhy viet doučovanie maturita Anglické zámená slohové útvary Gerundium metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá English grammar angličtina Medical Slovak Slovak nouns anglické časy Doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak questions obchodná angličtina slovak for foreigners, time slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa anglická výslovnosť prekladateľstvo anglické opozitá Slovenská literatúra Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Business English vetná skladba Slovak dialogues Jednoduchá veta Slovak for foreigners teória literatúry Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia priama metóda frázové slovesá pohovor v angličtine
Návrat na obsah