Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
Obchodná angličtina Anglické zámená prídavné mená frázové slovesá Vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak tenses význam slov Business English anglické skratky Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa maturita Slovak phrases English in use Slovenská literatúra anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak dialogues Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue gramatika slovak for foreigners Slovak slang English for everyday life Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Medical Slovak slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia priama metóda slohové útvary teória literatúry Slovenská gramatika slovak for foreigners, time Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Specialized English anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak verbs Slovak questions Doučovanie anglické opozitá výučba, doučovanie prekladateľstvo reparát doučovanie význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas english for travelling Rody v angličtine Motivácia Slovak conversation English grammar metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl metódy výučby vetná skladba angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Slovak pronunciation Slovenský jazyk Anglické prídavné mená slovenská gramatika Slovak nouns verbs with prepositions Anglická gramatika Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Jednoduchá veta anglické časy Slovak cases anglická gramatika Anglické frázy Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod pohovor v angličtine obchodná angličtina Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak grammar anglická výslovnosť
Návrat na obsah