Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary teória literatúry Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby English for everyday life anglické skratky metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Jednoduchá veta Doučovanie Specialized English Slovak cases english for travelling Slovak tenses vetná skladba Druhy viet Slovak questions verbs with prepositions Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovak for foreigners význam slov slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Business English angličtina pre lekárov English grammar slovak for foreigners Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie English in use anglické opozitá slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické frázy gramatika Anglická gramatika význam slov a ich použite prídavné mená učenie sa Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl anglické časy Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Gerundium Typy angličtiny frázové slovesá slovak for foreigners, time prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak sentences doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá reparát Slovenská literatúra Slovak dialogue priama metóda maturita anglická výslovnosť slovné spojenia angličtina Anglické zámená anglická konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah