slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Skúšky z jazyka Slovak grammar slovak for foreigners metódy výučby výučba, doučovanie Doučovanie English grammar Druhy viet Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu English for everyday life anglické opozitá angličtina pre obchod Gerundium Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Business English Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions teória literatúry Slovak questions frázové slovesá angličtina pre lekárov anglické skratky reparát priama metóda výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine angličtina význam slov Anglické frázy Slovak dialogue Súdny preklad slovné spojenia Anglické zámená Metódy výučby anglická gramatika Jednoduchá veta anglické časy english for travelling Slovenská literatúra Slovak cases metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Slovak sentences Vetná skladba Slovak conversation maturita Predminulý priebehový čas gramatika doučovanie učenie sa metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia vetná skladba Slovak dialogues Slovak tenses English in use Slovak for foreigners Slovak nouns Specialized English obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak slohové útvary slovenská literatúra význam slov a ich použite rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah