slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Slovak slang Slovak vocabulary Slovak phrases reparát slohové útvary Slovak tenses english for travelling Rody v angličtine Slovak pronunciation Anglické slovesá výučba, doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra doučovanie Business English Slovak dialogue teória literatúry slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika pohovor v angličtine gramatika Druhy viet Gerundium učenie sa slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Obchodná angličtina Slovenský jazyk Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov Slovak for foreigners angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu angličtina anglicko - slovenská konverzácia Specialized English priama metóda Slovak grammar slovak for foreigners, time frázové slovesá Skúšky z jazyka slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia anglická gramatika anglické časy metódy výučby, jazyky Slovak conversation prídavné mená Predminulý priebehový čas Doučovanie Metódy výučby Slovak word formation Vetná skladba Slovak verbs English for everyday life English grammar Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Slovak nouns Slovak dialogues Slovak cases anglické opozitá Motivácia English in use maturita výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Jednoduchá veta anglické skratky Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences význam slov a ich použite rečnícky štýl Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov slovak for foreigners Súdny preklad Anglické frázy metódy výučby Slovak questions prekladateľstvo
Návrat na obsah