slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Anglická gramatika pomôcky k učeniu sa rečnícky štýl slovné spojenia Anglické frázové slovesá maturita slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra učenie sa Slovak word formation angličtina pre obchod English grammar slovak for foreigners, time Slovak vocabulary Angličtina pre špecifické situácie Slovenský jazyk angličtina pre lekárov výučba, doučovanie obchodná angličtina vetná skladba slohové útvary slovak for foreigners anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Business English Slovak tenses reparát priama metóda English for everyday life doučovanie Spisovná slovenčina Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak sentences Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Anglické zámená prídavné mená Anglické slovesá Slovak conversation english for travelling anglická konverzácia Gerundium Anglické frazálne slovesá Slovak questions metódy výučby Súdny preklad Slovak verbs Anglické frázy anglická gramatika Slovak nouns Medical Slovak Slovak cases metódy, vzdelávanie, anglické skratky verbs with prepositions gramatika angličtina prekladateľstvo Druhy viet Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie slovenská literatúra Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovak slang Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Specialized English English in use Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba anglické časy teória literatúry význam slov
Návrat na obsah