slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry anglické časy Metódy výučby Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue English in use angličtina pre lekárov slovenská literatúra anglické skratky Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Slovak questions pohovor v angličtine obchodná angličtina Anglické frázové slovesá význam slov rečnícky štýl English grammar Business English Skúšky z jazyka anglická výslovnosť angličtina Slovak tenses english for travelling Vetná skladba Anglická gramatika Specialized English Anglické prídavné mená prekladateľstvo Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Súdny preklad doučovanie Druhy viet Gerundium slovak for foreigners slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá English for everyday life prídavné mená maturita Anglické frázy Doučovanie Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Medical Slovak slovak for foreigners, time anglická konverzácia anglická gramatika metódy, vzdelávanie, reparát Nepravidelné stupňovanie priama metóda anglické opozitá Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas vetná skladba učenie sa Typy angličtiny Slovak grammar metódy výučby Slovenský jazyk Anglické zámená Slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak nouns slovné spojenia
Návrat na obsah