slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika výrazových prostriedkov v literatúre
Filip Šuman -Burdej | 19/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika slovné spojenia slovak for foreigners, time frázové slovesá angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Anglické frázy metódy výučby, jazyky Slovak conversation Jednoduchá veta prídavné mená Gerundium anglická výslovnosť angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak vocabulary Medical Slovak anglické časy Anglické frázové slovesá Slovak sentences teória literatúry maturita anglická konverzácia Slovak tenses Skúšky z jazyka rečnícky štýl Motivácia vetná skladba Predminulý priebehový čas slovenská literatúra priama metóda Anglické zámená prekladateľstvo slohové útvary Typy angličtiny Slovak grammar učenie sa pohovor v angličtine English for everyday life Anglické slovesá význam slov Metódy výučby anglická gramatika Business English tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa English grammar English in use Anglická gramatika Druhy viet Doučovanie Anglické frazálne slovesá anglické opozitá verbs with prepositions english for travelling Anglické prídavné mená obchodná angličtina angličtina Slovak questions Specialized English Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovak dialogue anglické skratky Slovenská literatúra Slovak for foreigners metódy výučby Slovak nouns doučovanie reparát Slovak cases slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad význam slov a ich použite
Návrat na obsah