Angličtina pre špecifické situácie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka Motivácia Slovak dialogue Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Obchodná angličtina Business English anglické opozitá Anglické prídavné mená slohové útvary slovenská gramatika angličtina metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine slovné spojenia prekladateľstvo anglické skratky verbs with prepositions angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Slovak verbs Slovenská literatúra Vetná skladba Slovak for foreigners angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Slovak questions maturita English for everyday life slovenská literatúra anglická výslovnosť Specialized English Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát priama metóda slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation vetná skladba výučba, učenie sa, anketa teória literatúry doučovanie Slovak word formation English grammar Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Slovenský jazyk učenie sa tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Jednoduchá veta English in use anglické časy Doučovanie význam slov a ich použite Slovenská gramatika význam slov Angličtina pre špecifické situácie Slovak tenses Anglické frázové slovesá obchodná angličtina prídavné mená Slovak phrases Anglické slovesá Predminulý priebehový čas Slovak slang Spisovná slovenčina Slovak conversation rečnícky štýl anglická gramatika Anglické zámená Slovak sentences gramatika english for travelling Anglické frázy Súdny preklad Gerundium slovak for foreigners Slovak grammar Slovak dialogues Slovak vocabulary anglická konverzácia Slovak cases Medical Slovak
Návrat na obsah