Angličtina pre špecifické situácie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Obchodná angličtina Slovak vocabulary obchodná angličtina Slovenská gramatika prekladateľstvo Slovak cases Slovak sentences metódy výučby, jazyky Gerundium Anglická gramatika doučovanie anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Slovak verbs English grammar anglická konverzácia Slovak word formation anglické opozitá Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar Specialized English Metódy výučby angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita pomôcky k učeniu sa učenie sa reparát Slovak conversation verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie priama metóda Druhy viet teória literatúry english for travelling Slovak questions slovenské nárečia, slovensko gramatika Medical Slovak Súdny preklad English in use Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Slovenský jazyk Slovak nouns angličtina pre obchod Rody v angličtine slovné spojenia pohovor v angličtine rečnícky štýl Spisovná slovenčina Anglické zámená slovak for foreigners Slovak dialogues význam slov a ich použite Typy angličtiny anglická výslovnosť vetná skladba slovenská literatúra angličtina Jednoduchá veta anglické časy Doučovanie Slovak pronunciation Anglické frázy význam slov anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra Slovak slang Slovak phrases slohové útvary metódy výučby anglické skratky Motivácia Skúšky z jazyka Business English Anglické frázové slovesá frázové slovesá English for everyday life slovak for foreigners, time Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah