Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Anglická gramatika angličtina pre obchod angličtina význam slov a ich použite Specialized English Anglické frázové slovesá english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá maturita anglické skratky Typy angličtiny priama metóda význam slov anglická výslovnosť anglická konverzácia Business English prekladateľstvo anglická gramatika Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Slovak dialogue Slovak conversation Anglické zámená verbs with prepositions Medical Slovak Slovenský jazyk Gerundium Skúšky z jazyka slovak for foreigners English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use anglické časy výučba, doučovanie gramatika metódy výučby Slovak for foreigners prídavné mená Slovenská literatúra slovné spojenia doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak tenses Doučovanie metódy, vzdelávanie, učenie sa slovenská literatúra frázové slovesá slovak for foreigners, time slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Súdny preklad Druhy viet Slovak sentences vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Slovak grammar obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby slohové útvary rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa reparát angličtina pre lekárov Vetná skladba Jednoduchá veta English grammar Slovak cases Slovak nouns Slovak questions
Návrat na obsah