Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses slovné spojenia Slovenská gramatika English grammar Súdny preklad Slovak pronunciation Anglické prídavné mená slovenská gramatika reparát Vetná skladba Anglické frazálne slovesá metódy výučby anglická výslovnosť Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená priama metóda slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences rečnícky štýl Slovak questions Slovak slang výučba, doučovanie Slovak for foreigners gramatika Slovak dialogue prekladateľstvo angličtina pre obchod slohové útvary Slovak grammar Druhy viet Anglická gramatika doučovanie Slovak phrases výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny Gerundium vetná skladba Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak nouns Medical Slovak Spisovná slovenčina Slovak cases pomôcky k učeniu sa Doučovanie význam slov a ich použite verbs with prepositions teória literatúry angličtina Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation anglická gramatika prídavné mená anglické časy anglické skratky Motivácia anglické opozitá učenie sa Metódy výučby pohovor v angličtine Anglické frázy význam slov Specialized English slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak vocabulary Business English Obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Slovak word formation maturita English for everyday life english for travelling English in use Slovak verbs Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra angličtina pre lekárov
Návrat na obsah