Angličtina pre každú situáciu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo slovenská gramatika Slovak conversation English in use obchodná angličtina Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar pohovor v angličtine teória literatúry metódy výučby, jazyky anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Slovak dialogue Slovak for foreigners slohové útvary Druhy viet učenie sa priama metóda slovak for foreigners english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Business English Slovak nouns Jednoduchá veta Typy angličtiny Slovak dialogues slovenská literatúra frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Slovak questions Medical Slovak angličtina pre lekárov anglické časy Gerundium Nepravidelné stupňovanie vetná skladba maturita gramatika slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Anglické frázy rečnícky štýl Slovenský jazyk Vetná skladba verbs with prepositions metódy výučby doučovanie výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, English for everyday life Metódy výučby význam slov Specialized English slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra anglická gramatika Súdny preklad Slovak sentences English grammar Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Doučovanie Slovak cases Anglické zámená anglické skratky reparát prídavné mená
Návrat na obsah