Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Gerundium Slovak for foreigners English for everyday life anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak questions frázové slovesá anglické skratky slovak for foreigners angličtina pre obchod prídavné mená Anglická gramatika výučba, doučovanie slovak for foreigners, time doučovanie Medical Slovak metódy výučby English grammar Slovak dialogue slovné spojenia teória literatúry Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Druhy viet angličtina pre lekárov english for travelling slovenská gramatika učenie sa maturita obchodná angličtina rečnícky štýl anglická výslovnosť slohové útvary angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences priama metóda Slovak grammar Anglické zámená Slovenská literatúra English in use Vetná skladba reparát Súdny preklad anglické časy Slovak nouns Specialized English Typy angličtiny verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Anglické frázy anglické opozitá Business English Doučovanie Slovak cases metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Jednoduchá veta anglická gramatika význam slov Slovak dialogues prekladateľstvo význam slov a ich použite
Návrat na obsah