Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Doučovanie prídavné mená anglické skratky english for travelling význam slov Gerundium Anglické slovesá doučovanie Slovak cases Anglické prídavné mená Motivácia reparát Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar anglické časy Anglická gramatika Slovak questions pohovor v angličtine Slovak nouns Slovak phrases Business English Slovak vocabulary frázové slovesá metódy výučby, jazyky English in use verbs with prepositions anglická konverzácia slovak for foreigners, time Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Slovak slang Slovak for foreigners Anglické frázy Anglické zámená slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Slovak dialogue gramatika Slovak dialogues Druhy viet slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak conversation obchodná angličtina Obchodná angličtina Vetná skladba Slovak sentences prekladateľstvo Metódy výučby teória literatúry priama metóda Slovak word formation Slovenský jazyk Skúšky z jazyka vetná skladba metódy výučby Typy angličtiny Slovak verbs English grammar pomôcky k učeniu sa English for everyday life Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa angličtina Súdny preklad slovenská literatúra výučba, doučovanie slovné spojenia učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Slovak pronunciation anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina maturita angličtina pre lekárov Slovenská gramatika Specialized English Medical Slovak anglické opozitá
Návrat na obsah