Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina gramatika obchodná angličtina vetná skladba rečnícky štýl Slovak conversation English for everyday life slovenská gramatika Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Anglické frázy metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, English in use anglické časy Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Druhy viet Predminulý priebehový čas Anglická gramatika prekladateľstvo Medical Slovak Slovenská literatúra Gerundium slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra english for travelling Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak tenses Jednoduchá veta učenie sa anglická gramatika Doučovanie Slovenský jazyk reparát anglicko - slovenská konverzácia maturita slovné spojenia angličtina pre obchod Slovak sentences Specialized English metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Slovak cases anglická konverzácia Metódy výučby Slovak questions Anglické frazálne slovesá Slovak nouns teória literatúry prídavné mená slovak for foreigners Slovak grammar Anglické frázové slovesá Slovak dialogue pohovor v angličtine doučovanie angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa slohové útvary English grammar priama metóda výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglické skratky význam slov Súdny preklad frázové slovesá anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá
Návrat na obsah