Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Spôsobové slovesá
Filip Šuman -Burdej | 21/12/2020
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa význam slov verbs with prepositions Slovak cases anglické časy Slovak word formation Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Slovenská literatúra Metódy výučby doučovanie Anglické frázy metódy, vzdelávanie, učenie sa metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Specialized English Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses priama metóda rečnícky štýl Slovak dialogue Anglické slovesá angličtina slovenská gramatika gramatika Slovak negation slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina Anglické prídavné mená Gerundium anglická gramatika metódy výučby Slovak grammar Doučovanie angličtina pre lekárov maturita Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite vetná skladba prekladateľstvo angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre špecifické situácie reparát prídavné mená Anglické zámená pomôcky k učeniu sa teória literatúry Slovak for foreigners Rody v angličtine Motivácia anglická výslovnosť Slovak nouns Jednoduchá veta English for everyday life výučba, doučovanie anglické skratky Slovak questions Business English Typy angličtiny anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad English grammar Slovak conversation Vetná skladba slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Obchodná angličtina Slovak verbs anglická konverzácia Slovak slang Slovak phrases Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Spisovná slovenčina English in use slohové útvary frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Medical Slovak
Návrat na obsah