Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Slovak tenses pohovor v angličtine Anglické slovesá angličtina pre lekárov Typy angličtiny Anglické frázové slovesá rečnícky štýl obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Vetná skladba Slovak conversation Slovak questions Gerundium anglická výslovnosť slovné spojenia English for everyday life prídavné mená Anglická gramatika slovenská literatúra slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite english for travelling Druhy viet Slovenská gramatika doučovanie anglické opozitá angličtina pre obchod anglické skratky Slovak nouns Súdny preklad Slovak dialogues Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Anglické zámená Spisovná slovenčina Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, English grammar Doučovanie Slovak verbs Business English Predminulý priebehový čas Anglické frázy Slovak sentences výučba, doučovanie gramatika vetná skladba anglické časy angličtina Slovenský jazyk maturita Jednoduchá veta Anglické frazálne slovesá Slovak word formation slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk English in use učenie sa prekladateľstvo význam slov teória literatúry verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Metódy výučby Skúšky z jazyka reparát Slovak cases Motivácia slovak for foreigners priama metóda metódy výučby Slovak slang Slovak dialogue slohové útvary anglická gramatika Slovak for foreigners
Návrat na obsah