Anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Viete ako použiť správne some, any, every,no ?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Typy podmienkových viet v angličtine.
Filip Šuman -Burdej | 21/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá Anglické slovesá slovak for foreigners, time teória literatúry Slovenská literatúra prídavné mená Anglické prídavné mená anglická gramatika Slovenská gramatika Anglické zámená Specialized English učenie sa english for travelling maturita tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá English grammar Slovak tenses Skúšky z jazyka Slovenský jazyk verbs with prepositions anglické skratky metódy výučby Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Metódy výučby slovenská gramatika Slovak for foreigners anglická konverzácia slovak for foreigners anglické časy doučovanie angličtina English for everyday life reparát Slovak grammar angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Slovak cases Business English Slovak sentences angličtina pre obchod vetná skladba Anglická gramatika English in use Anglické frázy slovenská literatúra prekladateľstvo význam slov Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Druhy viet výučba, doučovanie Súdny preklad Jednoduchá veta slovné spojenia Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Gerundium priama metóda metódy výučby, jazyky slohové útvary anglické opozitá gramatika Vetná skladba Slovak conversation Slovak vocabulary Slovak nouns anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah