Anglické frázy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Slovak grammar Slovak conversation slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Medical Slovak slohové útvary výučba, učenie sa, anketa angličtina význam slov teória literatúry frázové slovesá Slovenská literatúra rečnícky štýl doučovanie Business English prídavné mená prekladateľstvo učenie sa reparát vetná skladba Druhy viet Typy angličtiny English grammar English in use angličtina pre obchod Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Skúšky z jazyka Slovak tenses Slovak dialogues význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak cases Doučovanie Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Anglické frázové slovesá priama metóda verbs with prepositions Gerundium metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické frázy gramatika výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovak nouns maturita English for everyday life Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá slovenská gramatika slovenská literatúra obchodná angličtina slovné spojenia metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak for foreigners Súdny preklad Slovak sentences anglická výslovnosť anglické skratky Slovak questions
Návrat na obsah