Anglické frazálne slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Metódy výučby obchodná angličtina Slovak dialogue Slovak phrases Business English Slovak pronunciation Slovak dialogues anglické opozitá Slovenský jazyk Motivácia Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Slovak word formation pohovor v angličtine priama metóda angličtina pre obchod anglické časy Slovak conversation význam slov a ich použite slovenská gramatika Slovak cases Rody v angličtine english for travelling Nepravidelné stupňovanie English grammar frázové slovesá Medical Slovak English in use Anglické frázy Anglické slovesá Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa doučovanie anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia Anglická gramatika význam slov Slovak slang Slovak sentences metódy výučby, jazyky Spisovná slovenčina Druhy viet Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená učenie sa Anglické zámená Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak grammar Súdny preklad Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov slovné spojenia Slovak negation Slovak vocabulary metódy výučby vetná skladba anglická výslovnosť Obchodná angličtina Specialized English verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Slovak for foreigners slovenská literatúra slovak for foreigners Doučovanie angličtina rečnícky štýl Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie maturita prekladateľstvo Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika pomôcky k učeniu sa Gerundium English for everyday life Jednoduchá veta slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk reparát Slovenská literatúra Slovenská gramatika anglické skratky anglická gramatika Anglické prídavné mená teória literatúry
Návrat na obsah