Anglické slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Druhy viet prekladateľstvo doučovanie Anglické zámená Slovak nouns Slovak questions Slovenský jazyk Specialized English Anglická gramatika učenie sa anglická gramatika Slovak grammar slovak for foreigners English grammar Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses Anglické frázové slovesá význam slov English in use slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika Slovak conversation Slovak word formation výučba, doučovanie english for travelling význam slov a ich použite anglické skratky pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Business English gramatika angličtina pre obchod Skúšky z jazyka anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Slovak for foreigners Anglické slovesá metódy výučby vetná skladba teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky maturita reparát slovak for foreigners, time English for everyday life Predminulý priebehový čas Metódy výučby anglické časy verbs with prepositions Motivácia Slovak dialogue priama metóda rečnícky štýl Gerundium metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Vetná skladba angličtina Jednoduchá veta Slovenská literatúra Slovak vocabulary Slovak sentences slovenská literatúra Medical Slovak Slovak cases slovné spojenia anglická výslovnosť angličtina pre lekárov prídavné mená Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Doučovanie anglická konverzácia obchodná angličtina Anglické frázy frázové slovesá Súdny preklad
Návrat na obsah