Anglické zámená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o anglických zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 5/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Specialized English Anglické slovesá anglické opozitá reparát Slovak conversation doučovanie anglické časy Obchodná angličtina výučba, doučovanie Medical Slovak prídavné mená Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina rečnícky štýl Motivácia Doučovanie teória literatúry slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences Anglická gramatika Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak questions metódy výučby Gerundium slovak for foreigners Slovak dialogue význam slov a ich použite slohové útvary Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázy pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Slovenská gramatika Slovak verbs anglické skratky slovné spojenia Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia English in use Predminulý priebehový čas obchodná angličtina anglická gramatika Anglické zámená Slovak grammar english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Slovak word formation Slovak phrases význam slov učenie sa verbs with prepositions Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, vetná skladba Anglické prídavné mená Metódy výučby gramatika slovenská literatúra Slovenský jazyk Business English Súdny preklad angličtina pre obchod frázové slovesá English grammar pohovor v angličtine Slovak slang Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary angličtina maturita Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť prekladateľstvo Slovak pronunciation
Návrat na obsah