Anglické zámená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo ste nevedeli o anglických zámenách ?
Filip Šuman -Burdej | 5/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby English in use slovak for foreigners priama metóda Slovak dialogue rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Druhy viet angličtina Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Slovak questions Slovenský jazyk Slovak dialogues Typy angličtiny slovak for foreigners, time English for everyday life english for travelling anglické skratky význam slov a ich použite anglické časy tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Anglické zámená Slovak sentences Gerundium Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá slovenská gramatika verbs with prepositions Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod frázové slovesá slovné spojenia Predminulý priebehový čas English grammar Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Slovak for foreigners Metódy výučby prekladateľstvo Slovak cases slovenská literatúra pohovor v angličtine Vetná skladba Anglické frázy Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra gramatika metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená reparát význam slov Slovak nouns angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Súdny preklad maturita anglická gramatika obchodná angličtina učenie sa Anglická gramatika teória literatúry doučovanie Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Business English
Návrat na obsah