Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Business English slovné spojenia Motivácia prídavné mená rečnícky štýl teória literatúry pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary Doučovanie slohové útvary Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak pronunciation reparát význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, priama metóda English in use Slovak tenses anglické skratky frázové slovesá anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk English grammar výučba, doučovanie Druhy viet metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie gramatika Slovak word formation pohovor v angličtine Slovak cases anglická gramatika slovak for foreigners Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko maturita Slovak nouns Slovak verbs význam slov Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá učenie sa prekladateľstvo Slovak questions Slovak dialogue Typy angličtiny Specialized English slovenská literatúra Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra Anglické slovesá vetná skladba obchodná angličtina slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená Metódy výučby Gerundium Slovak for foreigners Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovak conversation doučovanie English for everyday life Slovak grammar Slovenská gramatika Anglické frázy anglické opozitá Súdny preklad anglické časy angličtina verbs with prepositions Jednoduchá veta Vetná skladba
Návrat na obsah