Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra slovenská literatúra maturita slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Slovak conversation english for travelling Slovak questions obchodná angličtina slovak for foreigners, time anglická gramatika Slovak sentences angličtina slovné spojenia Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Anglické slovesá gramatika frázové slovesá reparát Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Doučovanie Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Slovak cases angličtina pre lekárov teória literatúry Medical Slovak angličtina pre obchod English grammar doučovanie Slovak nouns vetná skladba Anglická gramatika Anglické frázové slovesá priama metóda anglická výslovnosť Gerundium tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl metódy výučby Slovak grammar Typy angličtiny Anglické prídavné mená anglické opozitá Jednoduchá veta Druhy viet Slovak for foreigners anglické časy význam slov verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Anglické zámená význam slov a ich použite Specialized English English for everyday life Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená English in use Vetná skladba výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Motivácia Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia učenie sa Slovak vocabulary Business English Slovak dialogue Slovenská gramatika prekladateľstvo
Návrat na obsah