Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl reparát Slovenský jazyk metódy výučby anglické časy priama metóda doučovanie Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina Motivácia Skúšky z jazyka Metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak pronunciation prídavné mená slovné spojenia Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov slovenská literatúra English in use Slovak cases English grammar Slovak tenses Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie vetná skladba slovak for foreigners, time Vetná skladba Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life pohovor v angličtine Slovenská gramatika maturita pomôcky k učeniu sa Rody v angličtine anglická gramatika Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak verbs učenie sa Anglické frazálne slovesá slohové útvary Anglické slovesá anglické opozitá Slovak phrases metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Jednoduchá veta Gerundium teória literatúry výučba, doučovanie verbs with prepositions anglická výslovnosť Specialized English angličtina Slovak for foreigners Slovak sentences prekladateľstvo Doučovanie výučba, učenie sa, anketa význam slov Slovak conversation Anglické frázy Typy angličtiny obchodná angličtina Business English anglická konverzácia slovak for foreigners frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Súdny preklad metódy výučby, jazyky gramatika Slovak dialogue Druhy viet Anglické zámená anglické skratky Obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak slang Slovak word formation Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie english for travelling angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite
Návrat na obsah