Business English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Market reports
Filip Šuman -Burdej | 22/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak slang Slovak tenses Specialized English Slovenská literatúra Slovak cases Anglická gramatika výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť učenie sa výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina slovenská gramatika angličtina pre obchod anglické opozitá Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu maturita Slovak for foreigners Metódy výučby angličtina pre lekárov rečnícky štýl Slovak conversation Business English prekladateľstvo English in use Jednoduchá veta Rody v angličtine Slovak vocabulary pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas metódy výučby Slovak nouns význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy anglické skratky Slovenská gramatika Slovak dialogues prídavné mená Spisovná slovenčina anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie english for travelling Skúšky z jazyka gramatika Slovak dialogue reparát anglická konverzácia slovenská literatúra Slovak pronunciation slohové útvary pomôcky k učeniu sa English for everyday life frázové slovesá Slovak questions Slovak verbs Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické frázy význam slov priama metóda teória literatúry Medical Slovak Druhy viet slovné spojenia Vetná skladba metódy výučby, jazyky Motivácia Slovak grammar angličtina verbs with prepositions Slovak negation vetná skladba Anglické zámená Anglické slovesá Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá English grammar slovak for foreigners Slovak phrases Typy angličtiny Slovak sentences Slovak word formation
Návrat na obsah