English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Slovak tenses angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, učenie sa Slovak dialogue Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns reparát slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu english for travelling Slovak conversation Slovenský jazyk gramatika Slovak questions slohové útvary maturita Slovak cases teória literatúry Slovak sentences Jednoduchá veta Slovak grammar Predminulý priebehový čas Specialized English metódy výučby English grammar slovné spojenia význam slov a ich použite Slovenská literatúra angličtina pre lekárov priama metóda English for everyday life slovak for foreigners, time Vetná skladba anglické opozitá doučovanie anglické skratky Medical Slovak slovenská literatúra Business English Anglická gramatika pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Doučovanie frázové slovesá Anglické prídavné mená obchodná angličtina Súdny preklad Slovak dialogues Metódy výučby prekladateľstvo rečnícky štýl Gerundium anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet angličtina výučba, doučovanie slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Typy angličtiny English in use vetná skladba Anglické frazálne slovesá prídavné mená Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions význam slov anglická výslovnosť anglické časy Anglické zámená
Návrat na obsah