English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Anglická gramatika anglické skratky Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Medical Slovak vetná skladba Slovak grammar maturita Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa reparát metódy výučby, jazyky anglická konverzácia Anglické frázy gramatika slohové útvary Gerundium angličtina pre lekárov anglické časy English in use English grammar Súdny preklad angličtina Slovak cases význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Business English Slovak dialogues priama metóda doučovanie slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine frázové slovesá výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Vetná skladba rečnícky štýl prídavné mená anglická gramatika english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Specialized English slovenská gramatika Slovak sentences anglické opozitá Predminulý priebehový čas Anglické zámená verbs with prepositions Slovak nouns anglická výslovnosť Slovenský jazyk Druhy viet Metódy výučby teória literatúry učenie sa Slovak questions slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie angličtina pre obchod English for everyday life význam slov metódy výučby slovak for foreigners, time Slovak conversation Slovak tenses slovné spojenia obchodná angličtina Slovak dialogue
Návrat na obsah