English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie učenie sa anglické časy Slovak questions frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Slovak vocabulary slovak for foreigners, time Anglické frázy Slovak for foreigners Slovak tenses Anglické frazálne slovesá angličtina obchodná angličtina Business English Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Anglické prídavné mená english for travelling Medical Slovak slovak for foreigners Slovak conversation slovenská gramatika rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia English in use Druhy viet význam slov pohovor v angličtine Gerundium Slovenská literatúra Slovak sentences prídavné mená English grammar verbs with prepositions Slovak dialogues metódy výučby Anglická gramatika teória literatúry Anglické slovesá slohové útvary Slovak dialogue maturita slovné spojenia English for everyday life doučovanie Anglické zámená Jednoduchá veta vetná skladba Vetná skladba angličtina pre lekárov slovenská literatúra Slovak cases anglické opozitá anglická gramatika výučba, doučovanie význam slov a ich použite Slovak grammar Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Slovak nouns Doučovanie metódy výučby, jazyky reparát Slovenská gramatika anglické skratky anglická konverzácia gramatika Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah