English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Anglické frázy pohovor v angličtine Jednoduchá veta English for everyday life anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak tenses Druhy viet Súdny preklad maturita Specialized English Anglické zámená metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Vetná skladba obchodná angličtina Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa Slovenský jazyk reparát Slovak verbs anglické skratky Business English slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť angličtina Typy angličtiny Slovenská literatúra Slovak dialogues teória literatúry Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak word formation Slovak slang Gerundium Anglické prídavné mená priama metóda význam slov Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa gramatika slohové útvary English grammar Medical Slovak prekladateľstvo Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá Slovak nouns anglické časy Slovak sentences Slovak for foreigners English in use Slovak vocabulary slovné spojenia vetná skladba frázové slovesá slovak for foreigners doučovanie Slovak dialogue Motivácia tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions rečnícky štýl Slovak pronunciation Metódy výučby Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod slovenská literatúra Anglické slovesá anglická gramatika Doučovanie metódy, vzdelávanie, english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation prídavné mená Slovenská gramatika
Návrat na obsah