English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba english for travelling Anglické slovesá prekladateľstvo anglická výslovnosť anglické časy Slovak grammar Slovenská gramatika Vetná skladba Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Anglické frázy anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak vocabulary Slovak dialogue Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Anglická gramatika slovak for foreigners, time reparát Motivácia Slovak cases Skúšky z jazyka Slovak for foreigners priama metóda výučba, učenie sa, anketa English for everyday life angličtina slovenská gramatika Jednoduchá veta Business English pohovor v angličtine Slovenská literatúra slovné spojenia učenie sa Slovak sentences Slovak tenses Metódy výučby Anglické prídavné mená doučovanie Doučovanie anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu teória literatúry gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Súdny preklad anglické opozitá Slovak conversation slovenská literatúra prídavné mená výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina metódy výučby Slovak nouns Slovenský jazyk Slovak dialogues význam slov a ich použite Typy angličtiny Gerundium maturita Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Druhy viet angličtina pre lekárov frázové slovesá English grammar anglická gramatika English in use verbs with prepositions
Návrat na obsah