English grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
English suggestions
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time učenie sa význam slov Predminulý priebehový čas Slovak tenses Anglická gramatika frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences anglické opozitá metódy výučby teória literatúry význam slov a ich použite Slovak cases Business English slovenská literatúra rečnícky štýl Anglické zámená anglické skratky gramatika Slovenská literatúra anglické časy Specialized English Skúšky z jazyka Metódy výučby prekladateľstvo maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia vetná skladba doučovanie Gerundium angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa prídavné mená slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Anglické frázy pohovor v angličtine slohové útvary metódy, vzdelávanie, reparát anglická gramatika verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners English in use english for travelling Slovak questions English for everyday life anglická výslovnosť Slovak dialogue Súdny preklad slovné spojenia výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovak nouns priama metóda Anglické frázové slovesá Vetná skladba obchodná angličtina Typy angličtiny Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk angličtina anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Nepravidelné stupňovanie English grammar slovenská gramatika Medical Slovak Druhy viet Slovenský jazyk
Návrat na obsah