English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Doučovanie Slovak verbs anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Anglické slovesá Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovak cases Slovak dialogues Skúšky z jazyka prídavné mená maturita Spisovná slovenčina english for travelling význam slov Angličtina pre každú situáciu priama metóda vetná skladba Slovak pronunciation English in use angličtina pre obchod doučovanie pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie frázové slovesá teória literatúry Slovak conversation význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra metódy výučby, jazyky anglické opozitá Slovak questions Anglické prídavné mená anglická výslovnosť Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny Slovak word formation pomôcky k učeniu sa reparát slovak for foreigners, time Business English Slovak dialogue Druhy viet Slovak tenses obchodná angličtina angličtina pre lekárov Vetná skladba Gerundium Slovak grammar verbs with prepositions Slovak vocabulary Slovenská gramatika Specialized English Slovenský jazyk Súdny preklad Predminulý priebehový čas Anglická gramatika gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Obchodná angličtina Slovak slang slovak for foreigners metódy výučby Slovak nouns Slovak sentences angličtina anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Slovak phrases Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak prekladateľstvo Slovenská literatúra učenie sa anglické časy Motivácia slovenská gramatika English grammar Anglické frázy
Návrat na obsah