English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Slovak pronunciation Slovak tenses Slovak phrases Slovak nouns anglická výslovnosť Slovak conversation Druhy viet Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá reparát slovenské nárečia, slovensko Motivácia Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Medical Slovak Obchodná angličtina teória literatúry Angličtina pre každú situáciu anglické časy frázové slovesá Anglické frázy angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa priama metóda slovenská gramatika anglická konverzácia rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia obchodná angličtina Slovenská gramatika Specialized English slovenská literatúra význam slov a ich použite English grammar prídavné mená Business English Nepravidelné stupňovanie maturita Slovak dialogues anglická gramatika gramatika Spisovná slovenčina metódy, vzdelávanie, Rody v angličtine verbs with prepositions Slovenský jazyk prekladateľstvo english for travelling metódy výučby, jazyky vetná skladba Slovenská literatúra metódy výučby English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov Typy angličtiny Vetná skladba význam slov pomôcky k učeniu sa Doučovanie Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Anglické zámená slovak for foreigners Anglická gramatika Anglické prídavné mená slohové útvary English in use Metódy výučby Slovak word formation Slovak sentences učenie sa Súdny preklad angličtina Slovak verbs doučovanie Slovak slang Skúšky z jazyka Slovak grammar Jednoduchá veta Slovak questions anglické skratky Slovak dialogue
Návrat na obsah