English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Business English angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika frázové slovesá angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Slovak tenses anglická výslovnosť maturita Anglické prídavné mená priama metóda rečnícky štýl Slovak nouns metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra význam slov Anglické frázy reparát Slovak dialogues obchodná angličtina prekladateľstvo Slovak questions slovak for foreigners, time Slovenská literatúra Slovenský jazyk Specialized English Slovenská gramatika Anglické zámená Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Súdny preklad Anglická gramatika Doučovanie slovak for foreigners anglické skratky slovenská gramatika Gerundium učenie sa Jednoduchá veta English grammar english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Slovak sentences anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners English for everyday life anglické opozitá slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa doučovanie Slovak conversation slohové útvary anglická gramatika Anglické frázové slovesá anglické časy Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie angličtina výučba, doučovanie teória literatúry English in use Druhy viet verbs with prepositions metódy výučby Slovak dialogue Anglické slovesá Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny vetná skladba Medical Slovak prídavné mená význam slov a ich použite
Návrat na obsah