English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Slovak tenses angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak dialogue anglická gramatika verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar anglické skratky teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá english for travelling učenie sa angličtina English grammar Metódy výučby anglická výslovnosť slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Anglické frazálne slovesá Business English anglické časy anglická konverzácia Slovak questions Anglické frázové slovesá anglické opozitá Slovak conversation metódy výučby, jazyky význam slov prekladateľstvo Slovak nouns pohovor v angličtine frázové slovesá Slovenský jazyk maturita Gerundium Slovak cases English for everyday life slovak for foreigners Doučovanie rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia reparát Specialized English obchodná angličtina Slovenská literatúra gramatika Slovak sentences metódy výučby Medical Slovak vetná skladba angličtina pre obchod priama metóda doučovanie prídavné mená Anglické frázy Anglická gramatika Anglické zámená slovak for foreigners, time Druhy viet metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba English in use slohové útvary
Návrat na obsah