English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Anglická gramatika anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá Slovak sentences anglické časy slohové útvary Slovak tenses Obchodná angličtina Slovenská literatúra Skúšky z jazyka angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Slovak questions Slovak nouns slovenská literatúra anglické skratky Doučovanie Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Slovak vocabulary english for travelling slovné spojenia Anglické slovesá Slovak dialogues priama metóda Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak for foreigners Slovak dialogue Slovak verbs anglická gramatika slovenská gramatika Slovak word formation Slovak slang Gerundium Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá prídavné mená prekladateľstvo Slovak pronunciation reparát maturita verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Druhy viet angličtina pre lekárov Slovak grammar význam slov metódy výučby English for everyday life English in use gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time učenie sa Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Business English Vetná skladba Jednoduchá veta význam slov a ich použite teória literatúry výučba, doučovanie Slovak negation Anglické zámená Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko English grammar Anglické frázy Slovak conversation pomôcky k učeniu sa Motivácia Rody v angličtine Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá vetná skladba Metódy výučby Anglické prídavné mená obchodná angličtina metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak cases rečnícky štýl doučovanie Slovak phrases Slovenská gramatika
Návrat na obsah