English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary anglické skratky frázové slovesá anglická gramatika Slovak dialogue učenie sa Jednoduchá veta English in use rečnícky štýl Slovak questions Súdny preklad význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Druhy viet angličtina slovenská literatúra výučba, doučovanie Anglické slovesá Anglické prídavné mená verbs with prepositions slovak for foreigners Medical Slovak Motivácia slovenská gramatika Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Business English metódy výučby Anglická gramatika english for travelling Slovenský jazyk priama metóda Slovak tenses English for everyday life anglické časy Slovak grammar metódy výučby, jazyky doučovanie teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie angličtina pre lekárov význam slov anglická konverzácia Vetná skladba pohovor v angličtine Typy angličtiny gramatika prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby slovak for foreigners, time Slovenská gramatika obchodná angličtina Slovak vocabulary Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, reparát slovné spojenia Anglické frázy Anglické frazálne slovesá English grammar Slovak cases Specialized English maturita Slovak for foreigners Slovak conversation angličtina pre obchod Slovak word formation Gerundium Slovak sentences anglické opozitá anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Anglické zámená vetná skladba Slovak nouns Slovak dialogues
Návrat na obsah