English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses English for everyday life Gerundium Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Súdny preklad Metódy výučby slovak for foreigners, time English in use slovenská literatúra Business English teória literatúry Doučovanie Anglické zámená maturita Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky frázové slovesá význam slov angličtina pre lekárov Slovak dialogues anglická konverzácia angličtina Anglické frázové slovesá slovak for foreigners doučovanie slohové útvary Slovak grammar Slovak dialogue Skúšky z jazyka prekladateľstvo slovné spojenia Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovak nouns Slovak cases Slovenská literatúra Specialized English reparát slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak questions anglické časy Medical Slovak Anglická gramatika Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina význam slov a ich použite rečnícky štýl výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá metódy výučby učenie sa Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, english for travelling Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika verbs with prepositions angličtina pre obchod English grammar gramatika Anglické frázy Druhy viet prídavné mená slovenská gramatika
Návrat na obsah