Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka význam slov anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglická gramatika Doučovanie prídavné mená frázové slovesá Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Business English slohové útvary slovenská literatúra obchodná angličtina prekladateľstvo priama metóda anglická konverzácia Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika anglické skratky Typy angličtiny učenie sa reparát teória literatúry verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglické zámená slovné spojenia Slovak tenses english for travelling metódy výučby Anglické frázové slovesá Anglické frázy Slovak sentences doučovanie anglické časy slovak for foreigners, time Slovak questions gramatika tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life anglická výslovnosť Súdny preklad rečnícky štýl Gerundium pohovor v angličtine Slovak cases Slovak conversation maturita výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta význam slov a ich použite Slovak grammar Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas slovak for foreigners angličtina pre obchod English in use Slovenská literatúra English grammar Slovak dialogue Specialized English Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners angličtina
Návrat na obsah