Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Vetná skladba English in use Slovak dialogue reparát anglická výslovnosť Súdny preklad Slovak conversation Slovak sentences Anglická gramatika teória literatúry vetná skladba anglické opozitá slovné spojenia Anglické zámená význam slov a ich použite význam slov verbs with prepositions Slovenský jazyk angličtina Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak maturita metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine priama metóda anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá anglická konverzácia angličtina pre obchod Specialized English prídavné mená Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka doučovanie Anglické frazálne slovesá Druhy viet Jednoduchá veta anglické skratky slovak for foreigners slovak for foreigners, time učenie sa Slovak dialogues gramatika Anglické prídavné mená Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk English grammar Slovak tenses Slovak for foreigners slovenská literatúra Typy angličtiny anglické časy Slovenská literatúra frázové slovesá metódy výučby Slovak nouns prekladateľstvo obchodná angličtina Business English Gerundium Slovak cases Slovak grammar Slovak questions rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Anglické frázy english for travelling metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Metódy výučby
Návrat na obsah