Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Jednoduchá veta Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues teória literatúry Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Doučovanie reparát Slovenský jazyk Slovak sentences frázové slovesá English grammar Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Slovak questions slovenská literatúra Slovak tenses maturita anglická výslovnosť prekladateľstvo Business English význam slov a ich použite slovné spojenia English in use priama metóda slovenská gramatika Slovak for foreigners Medical Slovak prídavné mená Anglické prídavné mená Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Gerundium výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Druhy viet Vetná skladba Slovenská gramatika angličtina anglické opozitá english for travelling anglická gramatika Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Anglická gramatika Súdny preklad angličtina pre lekárov význam slov English for everyday life Anglické zámená Motivácia Slovak vocabulary Slovak conversation výučba, doučovanie metódy výučby anglické skratky slovak for foreigners anglická konverzácia gramatika Metódy výučby Slovak grammar vetná skladba metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Specialized English Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá rečnícky štýl slovak for foreigners, time učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases slohové útvary obchodná angličtina
Návrat na obsah