Gerundium - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Použitie gerundia v praxi
Filip Šuman -Burdej | 16/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak slang Anglická gramatika Slovenská literatúra Doučovanie Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite frázové slovesá slohové útvary Slovenská gramatika slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá doučovanie Specialized English Anglické prídavné mená Slovak questions English grammar prídavné mená rečnícky štýl Druhy viet metódy výučby Motivácia výučba, doučovanie English in use Slovak dialogue angličtina pre obchod Slovak nouns metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Slovak phrases slovenská literatúra Slovak cases angličtina Súdny preklad slovenská gramatika Slovak conversation pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie učenie sa Slovak verbs Medical Slovak maturita Obchodná angličtina Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar pohovor v angličtine Anglické frázy Slovak tenses Business English Slovak pronunciation slovenské nárečia, slovensko Gerundium anglická výslovnosť Anglické zámená obchodná angličtina metódy výučby, jazyky English for everyday life gramatika Slovak dialogues Spisovná slovenčina prekladateľstvo english for travelling anglická konverzácia angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Skúšky z jazyka priama metóda význam slov Angličtina pre špecifické situácie Slovak word formation Slovak sentences reparát Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá anglická gramatika slovné spojenia vetná skladba Metódy výučby Typy angličtiny anglické časy Jednoduchá veta anglické skratky
Návrat na obsah