Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Doučovanie angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa English for everyday life angličtina slovenské nárečia, slovensko pomôcky k učeniu sa obchodná angličtina prídavné mená Súdny preklad Slovak tenses Typy angličtiny Motivácia význam slov a ich použite Slovak grammar význam slov Metódy výučby Slovak verbs slohové útvary výučba, doučovanie Slovak word formation Slovak vocabulary Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Obchodná angličtina Spisovná slovenčina slovenská literatúra anglické časy anglická konverzácia reparát Slovak for foreigners anglická gramatika Slovenský jazyk Anglické frázy metódy výučby angličtina pre obchod Slovak conversation Slovak pronunciation Rody v angličtine slovak for foreigners priama metóda Slovak slang slovné spojenia Slovenská literatúra Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Druhy viet teória literatúry English grammar Anglické slovesá rečnícky štýl Medical Slovak Gerundium Jednoduchá veta vetná skladba Slovak nouns anglické opozitá maturita Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Slovak questions slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky doučovanie english for travelling Vetná skladba Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Business English Slovak cases English in use prekladateľstvo Slovenská gramatika slovenská gramatika anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak phrases učenie sa frázové slovesá Slovak dialogue Slovak negation Angličtina pre špecifické situácie Anglická gramatika Skúšky z jazyka Specialized English
Návrat na obsah