Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy slovné spojenia anglické opozitá priama metóda Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby verbs with prepositions Slovak conversation Slovak nouns slohové útvary english for travelling Angličtina pre každú situáciu maturita Anglické nepravidelné slovesá angličtina angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak grammar Slovak questions Medical Slovak English grammar prekladateľstvo Slovak cases anglická konverzácia obchodná angličtina Anglické frázové slovesá gramatika frázové slovesá anglická gramatika Jednoduchá veta výučba, doučovanie slovenská gramatika Specialized English slovenské nárečia, slovensko Business English výučba, učenie sa, anketa Gerundium metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time anglické skratky Druhy viet Vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra doučovanie význam slov Slovak tenses Súdny preklad English in use anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny English for everyday life Slovak dialogues rečnícky štýl teória literatúry Slovenský jazyk Slovenská literatúra učenie sa Anglické zámená Slovak sentences prídavné mená Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners reparát pohovor v angličtine anglické časy Slovak dialogue anglická výslovnosť Doučovanie Anglická gramatika metódy výučby vetná skladba angličtina pre lekárov Slovak for foreigners
Návrat na obsah