Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Specialized English obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa vetná skladba English grammar Slovak dialogues význam slov a ich použite slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Doučovanie Metódy výučby doučovanie slovné spojenia pohovor v angličtine English for everyday life význam slov Slovenská gramatika prekladateľstvo angličtina Slovak vocabulary Rody v angličtine Gerundium Typy angličtiny Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation anglická gramatika anglické opozitá slovak for foreigners, time Druhy viet metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Slovak word formation maturita Spisovná slovenčina Slovak phrases anglické skratky metódy výučby, jazyky anglická konverzácia frázové slovesá anglické časy angličtina pre lekárov Slovak verbs Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak sentences Slovak slang Slovak cases angličtina pre obchod English in use Slovak conversation teória literatúry Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie gramatika Slovak nouns Anglická gramatika slovenská gramatika Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá reparát Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners prídavné mená Obchodná angličtina Medical Slovak metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Business English slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Jednoduchá veta slohové útvary Vetná skladba anglická výslovnosť english for travelling priama metóda Slovak dialogue Motivácia Anglické zámená učenie sa Slovak questions rečnícky štýl výučba, doučovanie Slovenský jazyk
Návrat na obsah