Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine slovak for foreigners, time maturita Slovak dialogues Slovak grammar angličtina pre obchod Slovenská literatúra Súdny preklad vetná skladba slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Gerundium angličtina Slovak questions Doučovanie Slovak tenses Slovenská gramatika Specialized English slovenské nárečia, slovensko Business English verbs with prepositions Slovak cases angličtina pre lekárov english for travelling anglické skratky výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Metódy výučby metódy výučby Slovak dialogue English for everyday life rečnícky štýl Motivácia anglická výslovnosť priama metóda anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovenský jazyk Slovak word formation Slovak sentences teória literatúry anglické opozitá slovné spojenia Druhy viet Anglické zámená Typy angličtiny anglická gramatika Skúšky z jazyka obchodná angličtina Anglické slovesá Anglické frázové slovesá anglické časy Medical Slovak význam slov reparát Vetná skladba Slovak nouns prídavné mená slovenská literatúra Anglické prídavné mená význam slov a ich použite anglická konverzácia Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use slohové útvary učenie sa gramatika English grammar
Návrat na obsah