Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English slohové útvary metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Anglické frázy Druhy viet učenie sa reparát slovak for foreigners angličtina anglické opozitá prekladateľstvo Slovak grammar obchodná angličtina Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra anglické skratky Slovak dialogue Slovak conversation metódy výučby Typy angličtiny vetná skladba English grammar tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby angličtina pre obchod význam slov english for travelling Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia prídavné mená Skúšky z jazyka anglická gramatika Specialized English maturita Vetná skladba Slovak cases Slovenský jazyk frázové slovesá slovenská gramatika anglické časy slovak for foreigners, time Medical Slovak English in use Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak questions Jednoduchá veta pohovor v angličtine slovenská literatúra výučba, doučovanie slovné spojenia English for everyday life gramatika Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Slovak sentences anglická výslovnosť Anglické zámená verbs with prepositions Doučovanie doučovanie Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Gerundium Anglické frázové slovesá Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry rečnícky štýl
Návrat na obsah