Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Slovenská literatúra english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika rečnícky štýl Slovak vocabulary vetná skladba angličtina Slovak questions Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses anglické opozitá Skúšky z jazyka učenie sa pohovor v angličtine Druhy viet verbs with prepositions Slovak cases frázové slovesá priama metóda Slovenský jazyk Business English slovenské nárečia, slovensko doučovanie Anglické zámená Slovak conversation reparát slovak for foreigners Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie English for everyday life metódy, vzdelávanie, prídavné mená Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika anglické skratky výučba, doučovanie slohové útvary Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Jednoduchá veta Súdny preklad metódy výučby slovenská literatúra slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Specialized English význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak dialogues Anglické prídavné mená anglická výslovnosť teória literatúry Slovak grammar metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglické frázy gramatika význam slov angličtina pre obchod Slovak sentences anglické časy Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners English grammar maturita Typy angličtiny anglická konverzácia anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovak dialogue slovné spojenia English in use Slovak nouns slovenská gramatika Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah