Medical Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Medical Slovak Slovak vocabulary Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba angličtina slovak for foreigners anglická gramatika reparát Slovak sentences Obchodná angličtina obchodná angličtina Business English Jednoduchá veta slohové útvary metódy výučby rečnícky štýl Doučovanie anglické časy slovné spojenia priama metóda Slovak cases Vetná skladba Slovak grammar Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Typy angličtiny angličtina pre lekárov Anglická gramatika Spisovná slovenčina slovenská literatúra Gerundium Slovak questions anglická konverzácia English for everyday life Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Anglické prídavné mená Specialized English metódy výučby, jazyky Anglické zámená maturita anglická výslovnosť pohovor v angličtine Slovak nouns učenie sa Slovenská gramatika Skúšky z jazyka doučovanie Slovak pronunciation Slovak dialogues Slovak tenses slovenská gramatika Slovenský jazyk Slovak dialogue Druhy viet gramatika english for travelling slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Motivácia anglické skratky slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas prídavné mená prekladateľstvo verbs with prepositions Anglické frázy Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá pomôcky k učeniu sa význam slov anglické opozitá význam slov a ich použite Slovak slang Slovak word formation English in use Slovak verbs teória literatúry Slovak phrases angličtina pre obchod
Návrat na obsah