Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions english for travelling anglická gramatika angličtina angličtina pre obchod Slovak cases Business English Jednoduchá veta reparát Slovak sentences Anglické prídavné mená anglická výslovnosť výučba, doučovanie rečnícky štýl Skúšky z jazyka priama metóda Anglické slovesá teória literatúry učenie sa metódy výučby Vetná skladba Druhy viet metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine Slovak grammar English for everyday life slovné spojenia Anglické zámená Specialized English slovak for foreigners gramatika slovenská gramatika význam slov a ich použite slovak for foreigners, time anglická konverzácia Slovak questions anglické skratky anglické opozitá metódy, vzdelávanie, význam slov Slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra angličtina pre lekárov vetná skladba Slovak nouns maturita Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Slovak dialogue Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny Slovenský jazyk doučovanie Anglické frázy prekladateľstvo Gerundium obchodná angličtina English grammar slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Motivácia English in use Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená anglické časy frázové slovesá Súdny preklad Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues slohové útvary
Návrat na obsah