Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar anglické opozitá anglická konverzácia priama metóda Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba anglická výslovnosť metódy výučby Anglické zámená vetná skladba anglické skratky angličtina obchodná angličtina Business English Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk reparát slohové útvary rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Typy angličtiny Slovenská literatúra Anglická gramatika slovenská literatúra angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Slovak tenses Medical Slovak Anglické frázy prídavné mená Gerundium Slovak cases význam slov a ich použite pohovor v angličtine slovné spojenia Slovak grammar Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Súdny preklad anglická gramatika teória literatúry doučovanie Skúšky z jazyka Slovak questions význam slov Slovak dialogue English in use Doučovanie Specialized English slovak for foreigners slovenská gramatika učenie sa Anglické frazálne slovesá english for travelling anglické časy metódy výučby, jazyky Metódy výučby prekladateľstvo verbs with prepositions slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak dialogues Druhy viet Jednoduchá veta výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá English for everyday life Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá gramatika
Návrat na obsah