Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Slovak cases English grammar anglická gramatika anglická konverzácia Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Doučovanie Anglické frazálne slovesá maturita slovak for foreigners, time Slovak dialogues slovak for foreigners doučovanie prídavné mená english for travelling slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod pohovor v angličtine priama metóda Specialized English Medical Slovak učenie sa slovné spojenia frázové slovesá English for everyday life Anglické zámená Slovak conversation Business English Anglické slovesá Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov gramatika Anglické frázové slovesá Slovak grammar teória literatúry rečnícky štýl Slovak for foreigners Skúšky z jazyka význam slov metódy výučby Slovak questions Slovak nouns význam slov a ich použite Anglické frázy angličtina Súdny preklad vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta slohové útvary anglické opozitá prekladateľstvo Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Gerundium anglické skratky obchodná angličtina Metódy výučby reparát metódy výučby, jazyky Typy angličtiny anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions slovenská literatúra výučba, doučovanie English in use slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra Anglické prídavné mená anglické časy Anglická gramatika
Návrat na obsah