Motivácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Slovak grammar frázové slovesá Slovak vocabulary Specialized English Slovak for foreigners English for everyday life Slovenská gramatika anglické opozitá Doučovanie angličtina Slovak slang Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovenská literatúra prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak dialogue Anglické prídavné mená slohové útvary Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko maturita Business English slovak for foreigners, time Slovak conversation Slovenský jazyk Slovak sentences Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie Medical Slovak Anglické frázy slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa english for travelling Slovak cases gramatika Predminulý priebehový čas Typy angličtiny teória literatúry Slovak tenses verbs with prepositions doučovanie slovenská gramatika Anglické zámená slovak for foreigners výučba, doučovanie Gerundium pomôcky k učeniu sa učenie sa anglické časy Slovak nouns Rody v angličtine anglická konverzácia Slovak dialogues význam slov English grammar Skúšky z jazyka slovné spojenia vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Anglická gramatika obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Obchodná angličtina Metódy výučby angličtina pre lekárov Spisovná slovenčina Slovak pronunciation Motivácia priama metóda Jednoduchá veta rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak phrases metódy výučby English in use angličtina pre obchod reparát Druhy viet Anglické slovesá Slovak negation anglická výslovnosť Slovak verbs Vetná skladba anglické skratky
Návrat na obsah