Motivácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Slovenská gramatika English for everyday life Slovak word formation Druhy viet metódy výučby Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovenský jazyk Anglické zámená maturita Slovak for foreigners anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences rečnícky štýl Doučovanie Angličtina pre špecifické situácie English grammar Slovak cases english for travelling slohové útvary obchodná angličtina slovné spojenia pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Gerundium reparát angličtina Motivácia Slovak phrases doučovanie význam slov a ich použite Slovak conversation teória literatúry angličtina pre obchod Anglické prídavné mená výučba, doučovanie Slovak dialogue Business English Jednoduchá veta slovenská literatúra gramatika Metódy výučby Slovak questions Slovak slang Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Vetná skladba učenie sa angličtina pre lekárov Anglické slovesá slovenská gramatika Anglické frázy anglické opozitá Súdny preklad Slovak vocabulary Slovak tenses slovak for foreigners, time prekladateľstvo význam slov Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra vetná skladba anglické skratky anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá Slovak grammar frázové slovesá Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas English in use tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Skúšky z jazyka Slovak pronunciation Spisovná slovenčina anglická gramatika Specialized English pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Obchodná angličtina
Návrat na obsah