Motivácia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Doučovanie pohovor v angličtine Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Slovak vocabulary význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby maturita angličtina pre obchod Slovak phrases Slovak questions Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Slovak verbs English for everyday life pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika Slovak tenses slovak for foreigners Súdny preklad Slovenská literatúra Spisovná slovenčina frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Rody v angličtine slovné spojenia výučba, doučovanie angličtina pre lekárov anglická gramatika slovenská gramatika reparát metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina prídavné mená Business English Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko učenie sa Anglické frázy Anglické zámená English in use Jednoduchá veta Obchodná angličtina slovenská literatúra Specialized English verbs with prepositions slohové útvary Gerundium Medical Slovak Slovenský jazyk teória literatúry english for travelling Motivácia anglické časy význam slov Druhy viet Slovak nouns anglické skratky angličtina Slovak sentences Anglické frázové slovesá English grammar prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Typy angličtiny Slovak pronunciation anglická konverzácia Slovak dialogue priama metóda Slovak cases Slovak slang anglické opozitá rečnícky štýl Slovak word formation gramatika Slovak grammar
Návrat na obsah