Obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Business English in conversation
Filip Šuman -Burdej | 13/7/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá doučovanie English grammar verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Specialized English Slovenský jazyk vetná skladba Medical Slovak Doučovanie význam slov a ich použite teória literatúry anglické skratky English in use pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia Business English english for travelling učenie sa Obchodná angličtina slovné spojenia Slovak dialogue anglické časy angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Slovak conversation Anglické frazálne slovesá frázové slovesá prekladateľstvo Slovak word formation Anglické zámená Predminulý priebehový čas priama metóda slohové útvary Metódy výučby slovenská literatúra prídavné mená reparát Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Jednoduchá veta angličtina Motivácia Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium maturita anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions Slovak phrases výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá Slovak slang metódy, vzdelávanie, Rody v angličtine Angličtina pre špecifické situácie Slovak cases anglická výslovnosť Slovak nouns význam slov Vetná skladba Slovak tenses Slovak dialogues rečnícky štýl Slovak grammar Slovenská literatúra Slovak verbs obchodná angličtina anglické opozitá anglická gramatika Skúšky z jazyka Anglické frázy English for everyday life Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet slovak for foreigners, time gramatika výučba, doučovanie Slovak sentences Slovak pronunciation Typy angličtiny slovenská gramatika Slovak negation
Návrat na obsah