Predminulý priebehový čas - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika význam slov Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Doučovanie metódy výučby Slovak word formation maturita anglické časy Druhy viet Medical Slovak Typy angličtiny Anglické frázy english for travelling Anglické slovesá Slovak conversation Anglické prídavné mená Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Specialized English Slovak sentences Slovak questions Slovak phrases Anglické zámená Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Súdny preklad Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Business English Slovak grammar Gerundium Slovak nouns anglická konverzácia Metódy výučby Slovak verbs anglické opozitá Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia English in use Slovak tenses obchodná angličtina prídavné mená Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite doučovanie Slovenská literatúra reparát metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta priama metóda English grammar Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Rody v angličtine slovak for foreigners učenie sa slovenská literatúra teória literatúry Slovak dialogues rečnícky štýl slovak for foreigners, time výučba, doučovanie English for everyday life angličtina pre lekárov angličtina Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak slang Slovak cases verbs with prepositions slovné spojenia Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Obchodná angličtina anglické skratky frázové slovesá Slovak negation pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners angličtina pre obchod Spisovná slovenčina pohovor v angličtine gramatika metódy výučby, jazyky prekladateľstvo anglická gramatika
Návrat na obsah