Rody v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Aktívny a pasívny rod
Filip Šuman -Burdej | 4/10/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť priama metóda slovenské nárečia, slovensko English for everyday life Súdny preklad Anglické prídavné mená Slovak nouns Slovak conversation pomôcky k učeniu sa anglická gramatika Slovak for foreigners Obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod English grammar Spisovná slovenčina obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa anglické časy Anglické frázové slovesá English in use anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary slovak for foreigners, time frázové slovesá metódy výučby, jazyky Slovak questions slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak sentences Anglické frázy význam slov a ich použite slovak for foreigners Slovak slang reparát prekladateľstvo Business English rečnícky štýl gramatika Slovak word formation Metódy výučby metódy výučby anglické skratky angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika maturita Medical Slovak Predminulý priebehový čas Rody v angličtine Specialized English Motivácia Skúšky z jazyka Anglické zámená učenie sa Slovak verbs Slovenská gramatika Vetná skladba Gerundium teória literatúry Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Slovak negation vetná skladba angličtina Slovak dialogues Slovak vocabulary doučovanie anglické opozitá verbs with prepositions Slovenský jazyk Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika anglická konverzácia Jednoduchá veta Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie význam slov Slovak phrases Doučovanie prídavné mená Anglické slovesá Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu english for travelling Slovak pronunciation výučba, doučovanie Slovak dialogue
Návrat na obsah