Súdny preklad - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Angličtina na súde
Filip Šuman -Burdej | 3/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá vetná skladba maturita Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia English grammar Druhy viet Slovak conversation Slovenská literatúra frázové slovesá slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, teória literatúry anglická gramatika prekladateľstvo angličtina pre obchod Anglické frázy anglické časy gramatika angličtina učenie sa Slovak for foreigners slovak for foreigners, time význam slov Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Slovak dialogues metódy výučby anglické skratky Typy angličtiny anglická výslovnosť angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa Business English slovné spojenia Anglické slovesá Súdny preklad slohové útvary Slovak grammar význam slov a ich použite Anglické prídavné mená Gerundium Slovenský jazyk Specialized English rečnícky štýl prídavné mená Slovak dialogue Slovak questions Slovak nouns Metódy výučby Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life výučba, doučovanie Slovak cases Jednoduchá veta doučovanie Motivácia priama metóda Slovak tenses Skúšky z jazyka English in use Slovak sentences english for travelling slovak for foreigners Medical Slovak anglické opozitá obchodná angličtina Predminulý priebehový čas reparát verbs with prepositions Anglická gramatika
Návrat na obsah