Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka frázové slovesá maturita Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak cases Slovak questions English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky teória literatúry English in use Súdny preklad slovné spojenia angličtina pre obchod prekladateľstvo Vetná skladba Anglické frázy učenie sa Slovenská literatúra Anglická gramatika anglická konverzácia Anglické zámená English grammar Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť anglické časy angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Slovak grammar Slovak conversation slovak for foreigners, time Doučovanie Anglické prídavné mená metódy výučby Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra slohové útvary verbs with prepositions Slovak sentences anglické opozitá slovenská gramatika doučovanie Predminulý priebehový čas význam slov Anglické slovesá Slovak tenses Slovak nouns slovak for foreigners angličtina metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Gerundium Slovenský jazyk Slovak dialogue obchodná angličtina anglické skratky anglická gramatika rečnícky štýl Medical Slovak english for travelling vetná skladba Druhy viet Specialized English priama metóda reparát výučba, doučovanie Slovak for foreigners gramatika Business English Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite prídavné mená
Návrat na obsah