Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Motivácia Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko English grammar Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra Slovak tenses obchodná angličtina Slovak word formation Slovak verbs Slovak conversation Anglické frázy Doučovanie Anglické zámená anglické časy Slovak negation metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak questions Business English Súdny preklad Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovak cases prídavné mená vetná skladba maturita priama metóda metódy výučby, jazyky frázové slovesá Slovak vocabulary učenie sa slovenská gramatika verbs with prepositions english for travelling metódy výučby angličtina pre lekárov Slovak grammar Obchodná angličtina angličtina pre obchod Rody v angličtine Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners Typy angličtiny Anglická gramatika Specialized English English in use Gerundium slohové útvary význam slov Slovak dialogues slovak for foreigners, time Slovak phrases rečnícky štýl pohovor v angličtine Druhy viet doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Slovak slang slovné spojenia Slovenský jazyk slovak for foreigners Metódy výučby Slovak sentences Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta výučba, doučovanie prekladateľstvo Vetná skladba angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka Slovenská gramatika gramatika anglické skratky reparát Predminulý priebehový čas anglická konverzácia English for everyday life Medical Slovak
Návrat na obsah