Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Predminulý priebehový čas Slovak nouns metódy výučby angličtina pre lekárov význam slov a ich použite pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky English grammar slovenská literatúra Slovak dialogue anglická konverzácia slovenská gramatika angličtina english for travelling Slovak cases Vetná skladba slovné spojenia Anglické frázy anglické opozitá vetná skladba priama metóda Súdny preklad angličtina pre obchod anglické skratky učenie sa Metódy výučby Jednoduchá veta Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak conversation Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk verbs with prepositions maturita anglické časy rečnícky štýl doučovanie metódy, vzdelávanie, English in use Slovak grammar anglická gramatika výučba, doučovanie slohové útvary slovak for foreigners, time teória literatúry Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Gerundium Slovak dialogues slovak for foreigners Anglické zámená Druhy viet frázové slovesá význam slov prídavné mená prekladateľstvo Slovak questions anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Typy angličtiny Medical Slovak obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Business English Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka gramatika Doučovanie slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah