Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Anglické frázy anglická gramatika slovné spojenia slovenská gramatika prídavné mená English grammar Slovak word formation Jednoduchá veta Slovenský jazyk Slovak nouns slovak for foreigners, time pohovor v angličtine angličtina frázové slovesá Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia english for travelling maturita gramatika Slovak dialogues Vetná skladba rečnícky štýl Metódy výučby Slovak conversation anglické časy význam slov angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Skúšky z jazyka učenie sa výučba, učenie sa, anketa priama metóda Slovak tenses Typy angličtiny Anglické frázové slovesá English in use Slovak questions metódy, vzdelávanie, slohové útvary Slovak cases význam slov a ich použite metódy výučby obchodná angličtina Druhy viet anglické opozitá Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Gerundium Slovak grammar Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Specialized English slovenské nárečia, slovensko doučovanie reparát Anglická gramatika výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá Business English Motivácia English for everyday life anglická výslovnosť teória literatúry Anglické zámená prekladateľstvo Anglické slovesá vetná skladba angličtina pre lekárov Doučovanie anglické skratky Slovenská literatúra Slovak dialogue anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah