Skúšky z jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie pohovor v angličtine Business English Slovenský jazyk anglické časy rečnícky štýl Slovak word formation Motivácia verbs with prepositions vetná skladba učenie sa Slovak for foreigners prekladateľstvo Súdny preklad Slovak sentences anglická gramatika gramatika slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu english for travelling Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry slovenská gramatika Anglická gramatika Slovak verbs Slovak slang Slovak questions frázové slovesá Slovak dialogues obchodná angličtina Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Typy angličtiny angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá angličtina metódy výučby, jazyky reparát metódy výučby Druhy viet Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta Slovak conversation Metódy výučby Obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglické prídavné mená Slovenská literatúra maturita Slovenská gramatika Slovak phrases Medical Slovak Specialized English význam slov slovenská literatúra anglické opozitá anglická konverzácia slovak for foreigners, time Slovak pronunciation anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy význam slov a ich použite výučba, doučovanie English grammar English in use Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina priama metóda Slovak cases anglická výslovnosť Slovak tenses Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue prídavné mená Vetná skladba doučovanie pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie anglické skratky Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, English for everyday life
Návrat na obsah