Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika obchodná angličtina teória literatúry Anglické zámená Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá angličtina Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Slovak dialogues anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky metódy, vzdelávanie, Slovak sentences doučovanie verbs with prepositions Slovenská gramatika anglická výslovnosť Gerundium Anglické frázy Vetná skladba Druhy viet angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka slovné spojenia anglické časy Jednoduchá veta slohové útvary Motivácia Slovak cases anglická konverzácia vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Anglické prídavné mená význam slov a ich použite angličtina pre obchod pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Slovenský jazyk učenie sa Specialized English rečnícky štýl Slovak tenses anglická gramatika Anglická gramatika reparát význam slov prídavné mená Slovenská literatúra Metódy výučby priama metóda Anglické slovesá Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá Business English Slovak nouns slovak for foreigners Slovak questions English for everyday life Anglické frazálne slovesá Doučovanie maturita slovenská literatúra Slovak vocabulary english for travelling Súdny preklad English in use Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika English grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue metódy výučby
Návrat na obsah