Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Slovak grammar Skúšky z jazyka Doučovanie Specialized English anglické skratky anglická výslovnosť Anglická gramatika frázové slovesá Slovak vocabulary Motivácia english for travelling anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy pohovor v angličtine English for everyday life anglické časy Typy angličtiny Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk reparát vetná skladba Slovak dialogue rečnícky štýl Slovak phrases Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Anglické zámená pomôcky k učeniu sa význam slov English grammar English in use Druhy viet slovné spojenia Slovak questions metódy výučby Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovak conversation Slovak pronunciation Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia slovenská literatúra anglické opozitá učenie sa metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra slovenská gramatika Slovak tenses anglická gramatika Jednoduchá veta obchodná angličtina angličtina pre obchod angličtina výučba, doučovanie Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Anglické slovesá maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre špecifické situácie verbs with prepositions slovak for foreigners, time doučovanie Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Gerundium Obchodná angličtina slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá gramatika teória literatúry Slovak nouns Vetná skladba priama metóda angličtina pre lekárov prekladateľstvo prídavné mená Anglické prídavné mená Slovak verbs Anglické nepravidelné slovesá Rody v angličtine Slovak word formation Slovenská gramatika Spisovná slovenčina Slovak cases Business English Medical Slovak Slovak slang slohové útvary výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah