Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Anglická gramatika angličtina Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Druhy viet prekladateľstvo English grammar frázové slovesá Metódy výučby anglické opozitá slohové útvary English for everyday life Slovak grammar Slovak conversation Gerundium slovak for foreigners slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá reparát anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť význam slov Anglické slovesá výučba, doučovanie Medical Slovak gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue anglické skratky Anglické prídavné mená priama metóda Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Specialized English Slovak cases Doučovanie Vetná skladba Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Skúšky z jazyka Slovak questions Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko metódy výučby slovné spojenia prídavné mená angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Anglické zámená učenie sa pohovor v angličtine Slovenský jazyk maturita vetná skladba Slovak nouns slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Slovak for foreigners anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak tenses doučovanie anglické časy verbs with prepositions obchodná angličtina Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy angličtina pre obchod Súdny preklad slovenská gramatika English in use
Návrat na obsah