Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use doučovanie metódy výučby English grammar Skúšky z jazyka frázové slovesá Slovak questions Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika anglická gramatika obchodná angličtina Slovak for foreigners význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, angličtina Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa anglické časy Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas význam slov Slovak dialogue gramatika Specialized English učenie sa prekladateľstvo verbs with prepositions slohové útvary anglická výslovnosť slovenská gramatika Slovak tenses anglické skratky Anglické frazálne slovesá Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Gerundium slovak for foreigners prídavné mená Anglické frázy Medical Slovak Slovak grammar slovné spojenia vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Doučovanie Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Vetná skladba pohovor v angličtine rečnícky štýl teória literatúry Slovak cases Slovak nouns reparát Metódy výučby Typy angličtiny english for travelling priama metóda Business English angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Slovak sentences Súdny preklad Druhy viet výučba, doučovanie slovenská literatúra angličtina pre obchod English for everyday life maturita
Návrat na obsah