Slovak cases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad English in use anglické skratky slohové útvary Slovenský jazyk Spisovná slovenčina Specialized English english for travelling Metódy výučby slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina učenie sa verbs with prepositions Motivácia angličtina pre lekárov vetná skladba Anglické slovesá English grammar prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá gramatika reparát Vetná skladba Druhy viet teória literatúry angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Gerundium Rody v angličtine Slovak negation anglické opozitá Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Anglické zámená Anglické frázy obchodná angličtina Anglické prídavné mená doučovanie Slovak cases prídavné mená Slovenská gramatika slovenská gramatika metódy výučby Business English pohovor v angličtine Medical Slovak význam slov Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses angličtina Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Slovak pronunciation Slovak phrases anglická výslovnosť Slovak nouns výučba, doučovanie pomôcky k učeniu sa Skúšky z jazyka rečnícky štýl Slovak verbs English for everyday life výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Slovak for foreigners Slovak word formation priama metóda Slovak slang Slovak grammar anglická gramatika Slovak sentences Slovak conversation slovak for foreigners, time Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, anglické časy maturita Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia frázové slovesá
Návrat na obsah