Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas reparát Specialized English Slovenská literatúra Slovak questions doučovanie Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovak word formation Slovenská gramatika slovné spojenia angličtina pre obchod Business English výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad English grammar anglické časy učenie sa Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie maturita anglické skratky verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak phrases English in use Druhy viet Slovak pronunciation frázové slovesá Anglické zámená angličtina pre lekárov Anglické frázy obchodná angličtina Slovak grammar Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Slovak conversation English for everyday life Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko gramatika anglická gramatika význam slov teória literatúry slohové útvary Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite angličtina Motivácia Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Rody v angličtine slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba slovenská literatúra prídavné mená Anglické slovesá anglická výslovnosť Spisovná slovenčina anglická konverzácia Gerundium prekladateľstvo Metódy výučby Slovak for foreigners Obchodná angličtina Vetná skladba Slovak verbs anglické opozitá metódy výučby, jazyky english for travelling slovak for foreigners, time Slovak vocabulary slovak for foreigners rečnícky štýl priama metóda Skúšky z jazyka Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Anglická gramatika Slovenský jazyk pomôcky k učeniu sa Anglické nepravidelné slovesá Slovak negation metódy výučby Slovak slang Doučovanie Slovak nouns výučba, doučovanie Slovak dialogue Slovak cases Jednoduchá veta
Návrat na obsah