Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Typy angličtiny English grammar Slovenská literatúra English in use metódy výučby slovenské nárečia, slovensko doučovanie slovenská literatúra Anglické slovesá Slovenská gramatika Anglické frázy anglické skratky Anglická gramatika anglické opozitá Metódy výučby význam slov Slovak dialogue Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie Slovak grammar význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns anglická konverzácia slovenská gramatika rečnícky štýl učenie sa Slovak sentences Slovak cases Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, Slovak conversation frázové slovesá slohové útvary Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka slovak for foreigners angličtina pre lekárov Medical Slovak Slovak dialogues prídavné mená vetná skladba english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Slovak vocabulary gramatika anglické časy Specialized English Business English tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine verbs with prepositions výučba, doučovanie angličtina prekladateľstvo reparát Súdny preklad Slovak questions anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Anglické prídavné mená angličtina pre obchod priama metóda slovak for foreigners, time Vetná skladba maturita teória literatúry Slovak tenses obchodná angličtina Predminulý priebehový čas English for everyday life anglická gramatika
Návrat na obsah