Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Slovak cases Doučovanie Medical Slovak Slovak grammar Gerundium gramatika Anglické zámená Slovak dialogue význam slov a ich použite anglické opozitá význam slov rečnícky štýl reparát metódy výučby, jazyky english for travelling obchodná angličtina Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak questions Anglické frazálne slovesá metódy výučby vetná skladba výučba, doučovanie Jednoduchá veta angličtina pre lekárov Business English frázové slovesá anglická gramatika Metódy výučby maturita Specialized English slohové útvary Skúšky z jazyka prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá English in use Súdny preklad anglická výslovnosť učenie sa slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Vetná skladba Anglická gramatika Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Slovak sentences Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa angličtina Slovak tenses slovné spojenia English grammar Druhy viet slovak for foreigners anglické časy anglická konverzácia Slovenský jazyk slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions priama metóda English for everyday life Nepravidelné stupňovanie doučovanie anglické skratky pohovor v angličtine angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners
Návrat na obsah