Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia výučba, doučovanie prekladateľstvo Anglické zámená Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovak for foreigners teória literatúry význam slov slohové útvary Spisovná slovenčina rečnícky štýl Anglické prídavné mená Slovak cases Anglické frázy English for everyday life význam slov a ich použite Slovak dialogue Gerundium anglická gramatika Slovak tenses metódy výučby, jazyky Slovak nouns frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy verbs with prepositions anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Specialized English slovenské nárečia, slovensko Motivácia anglické opozitá Slovak grammar prídavné mená angličtina pre obchod Business English Druhy viet slovak for foreigners, time Slovenská gramatika metódy výučby reparát English grammar gramatika Anglická gramatika Slovak sentences Slovak vocabulary obchodná angličtina angličtina Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Slovak conversation Anglické slovesá Obchodná angličtina vetná skladba Slovak slang English in use pomôcky k učeniu sa pohovor v angličtine slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak verbs doučovanie Súdny preklad Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak pronunciation slovné spojenia Slovak phrases Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Medical Slovak Doučovanie Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners maturita angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá priama metóda english for travelling učenie sa Angličtina pre špecifické situácie Metódy výučby Vetná skladba Slovak questions Slovak dialogues Slovak word formation Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah