Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses anglické časy Motivácia Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Business English učenie sa slovenské nárečia, slovensko Specialized English Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia prekladateľstvo Anglické zámená Predminulý priebehový čas prídavné mená Slovak questions Gerundium Slovak dialogue Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet význam slov a ich použite verbs with prepositions vetná skladba slovné spojenia maturita English for everyday life English grammar teória literatúry Anglické slovesá anglické opozitá slovenská literatúra doučovanie anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Jednoduchá veta Slovenský jazyk pohovor v angličtine angličtina pre obchod Anglické frázy gramatika slovak for foreigners slohové útvary Anglické prídavné mená anglická gramatika slovenská gramatika reparát english for travelling Slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak nouns Slovak cases Slovak word formation Anglické frázové slovesá metódy výučby Slovak grammar Slovak vocabulary Slovak sentences anglické skratky rečnícky štýl frázové slovesá Vetná skladba Doučovanie Slovenská gramatika priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Slovak dialogues význam slov tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time Súdny preklad Slovak conversation Metódy výučby English in use obchodná angličtina anglická výslovnosť angličtina Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah