Slovak conversation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns teória literatúry Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak tenses Slovak for foreigners obchodná angličtina priama metóda Slovak grammar Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta gramatika doučovanie pohovor v angličtine rečnícky štýl Specialized English frázové slovesá slovenská gramatika english for travelling Vetná skladba Business English anglické časy anglické skratky Gerundium Slovak dialogue Skúšky z jazyka Medical Slovak učenie sa Slovak conversation Anglické frázy angličtina Doučovanie Slovak dialogues English for everyday life Slovak sentences Predminulý priebehový čas vetná skladba Súdny preklad výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny anglická gramatika metódy výučby, jazyky slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak cases angličtina pre lekárov slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod význam slov Anglické zámená slovak for foreigners Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa metódy výučby reparát slovak for foreigners, time slohové útvary prídavné mená anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, English in use verbs with prepositions význam slov a ich použite Druhy viet English grammar Slovenská literatúra Metódy výučby anglické opozitá Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah