Slovak dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak tenses Anglické frazálne slovesá anglické časy angličtina pre obchod English grammar Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Typy angličtiny gramatika metódy výučby, jazyky vetná skladba angličtina obchodná angličtina pohovor v angličtine english for travelling anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Anglické frázy slovenská literatúra Slovak dialogues význam slov a ich použite Slovak dialogue anglické opozitá Medical Slovak Specialized English frázové slovesá Metódy výučby English in use Slovak nouns Doučovanie slohové útvary Slovak sentences slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovenská literatúra Slovenský jazyk Súdny preklad metódy výučby význam slov Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, reparát Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners priama metóda doučovanie verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka English for everyday life Business English Slovak for foreigners Anglické zámená angličtina pre lekárov slovné spojenia anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia Slovak questions Gerundium Anglické frázové slovesá maturita teória literatúry prídavné mená anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak grammar slovak for foreigners, time Slovak cases učenie sa
Návrat na obsah