Slovak dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby gramatika reparát Doučovanie Predminulý priebehový čas teória literatúry prekladateľstvo slohové útvary Anglická gramatika vetná skladba prídavné mená Typy angličtiny frázové slovesá angličtina english for travelling význam slov a ich použite maturita anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Anglické prídavné mená English grammar Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Jednoduchá veta Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Slovak conversation Slovak vocabulary Slovak questions Slovak grammar metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov verbs with prepositions anglické skratky metódy výučby anglická výslovnosť Vetná skladba Slovak cases Business English anglické časy rečnícky štýl anglické opozitá doučovanie priama metóda slovné spojenia Specialized English Slovak sentences Druhy viet Slovak for foreigners výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Anglické frázové slovesá učenie sa Gerundium Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená význam slov slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak dialogue angličtina pre obchod slovenská gramatika Motivácia Skúšky z jazyka English in use Slovak nouns anglická konverzácia anglická gramatika Slovak dialogues slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Slovenská literatúra
Návrat na obsah