Slovak dialogues - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Obchodná angličtina reparát slovné spojenia Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Metódy výučby english for travelling Anglické frázy Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry gramatika Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovak word formation Slovak pronunciation maturita Slovak cases priama metóda Slovak grammar Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika verbs with prepositions Doučovanie slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses anglické časy Spisovná slovenčina Slovak phrases frázové slovesá pohovor v angličtine angličtina pre lekárov obchodná angličtina Anglické zámená význam slov Slovak questions Business English Slovenská gramatika výučba, doučovanie anglická gramatika doučovanie Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Motivácia Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie Slovak slang prekladateľstvo Slovak verbs Slovak dialogues prídavné mená rečnícky štýl English grammar Druhy viet Gerundium anglická výslovnosť slovak for foreigners English for everyday life anglické opozitá English in use metódy výučby, jazyky Anglické slovesá slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovenský jazyk angličtina Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra angličtina pre obchod metódy výučby Vetná skladba metódy, vzdelávanie, slohové útvary pomôcky k učeniu sa anglické skratky vetná skladba Medical Slovak Slovak nouns Anglické prídavné mená anglická konverzácia učenie sa Slovak conversation
Návrat na obsah