Slovak dialogues - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov English for everyday life Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia english for travelling slovak for foreigners Anglická gramatika verbs with prepositions doučovanie Slovak nouns Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Metódy výučby angličtina pre obchod teória literatúry Skúšky z jazyka maturita anglické opozitá vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Slovenský jazyk slohové útvary Medical Slovak výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak questions význam slov a ich použite anglická gramatika Business English metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov slovenská gramatika obchodná angličtina gramatika Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá anglické časy anglická výslovnosť Typy angličtiny slovak for foreigners, time Vetná skladba Anglické zámená Anglické slovesá Slovak cases English in use Specialized English prídavné mená rečnícky štýl Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra English grammar výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia priama metóda Súdny preklad Slovak conversation reparát Slovak tenses frázové slovesá Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia slovenská literatúra Anglické frázy Doučovanie Slovak dialogue pohovor v angličtine Slovenská gramatika Jednoduchá veta anglické skratky prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Gerundium Druhy viet angličtina Anglické prídavné mená Slovak for foreigners
Návrat na obsah