Slovak dialogues - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Slovak conversation Anglické prídavné mená Anglické slovesá Slovak tenses maturita verbs with prepositions Anglická gramatika vetná skladba Slovak nouns obchodná angličtina pohovor v angličtine Typy angličtiny metódy výučby anglické časy Metódy výučby Slovak vocabulary rečnícky štýl English grammar Gerundium anglická výslovnosť doučovanie english for travelling Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Motivácia Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Specialized English Business English význam slov prekladateľstvo Slovak cases priama metóda gramatika anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá slovenská literatúra anglické skratky Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra slovenská gramatika anglická gramatika Anglické frázové slovesá reparát Slovak for foreigners prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Slovak grammar význam slov a ich použite Druhy viet Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk angličtina Vetná skladba slohové útvary Anglické zámená anglické opozitá metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod anglická konverzácia slovak for foreigners, time Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa English for everyday life teória literatúry slovak for foreigners angličtina pre lekárov English in use Jednoduchá veta Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak word formation metódy výučby, jazyky Slovak questions Anglické frázy Doučovanie
Návrat na obsah