Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát frázové slovesá Slovenský jazyk angličtina pre lekárov vetná skladba Slovak nouns Anglické frázové slovesá Metódy výučby angličtina prídavné mená Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners slovné spojenia obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko Gerundium učenie sa angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra Jednoduchá veta metódy výučby Slovak sentences slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad význam slov tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená Typy angličtiny pohovor v angličtine anglické skratky Slovak dialogue Slovak questions Anglické zámená anglická konverzácia Slovak grammar Specialized English English grammar anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Medical Slovak výučba, doučovanie anglické časy výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie teória literatúry English in use Doučovanie doučovanie Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika gramatika prekladateľstvo Business English rečnícky štýl verbs with prepositions anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak conversation Vetná skladba význam slov a ich použite maturita Druhy viet english for travelling anglická výslovnosť Anglické frázy slovak for foreigners Slovak tenses Slovak cases Anglické slovesá anglické opozitá slohové útvary priama metóda Slovak dialogues English for everyday life
Návrat na obsah