Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Business English Gerundium Druhy viet Metódy výučby anglická konverzácia Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Doučovanie Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses rečnícky štýl slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika slovak for foreigners, time pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Slovak questions Slovak conversation anglické opozitá Anglické frazálne slovesá English grammar English for everyday life slovenská literatúra slovak for foreigners Anglické frázy Slovenská literatúra Anglické zámená english for travelling angličtina Slovak for foreigners Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu vetná skladba angličtina pre lekárov význam slov a ich použite angličtina pre obchod anglické skratky English in use gramatika maturita učenie sa Specialized English slohové útvary Nepravidelné stupňovanie anglické časy Slovak sentences Skúšky z jazyka prídavné mená metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť teória literatúry priama metóda verbs with prepositions metódy výučby Medical Slovak význam slov frázové slovesá Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak dialogues Slovak grammar Slovenský jazyk obchodná angličtina prekladateľstvo doučovanie Slovak nouns metódy výučby, jazyky slovné spojenia Typy angličtiny reparát
Návrat na obsah