Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka slovenská literatúra slovak for foreigners anglické opozitá Druhy viet Slovak dialogues angličtina pre lekárov Anglické zámená Anglické prídavné mená anglická gramatika Slovak nouns anglická výslovnosť Doučovanie English grammar English in use Typy angličtiny angličtina pre obchod anglické časy Motivácia Business English slovné spojenia Slovak conversation prídavné mená metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Anglické frázy vetná skladba Anglická gramatika Slovenská gramatika Medical Slovak význam slov Gerundium učenie sa frázové slovesá teória literatúry doučovanie slohové útvary Anglické frázové slovesá slovenská gramatika anglická konverzácia Slovak dialogue Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine angličtina english for travelling slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl gramatika Slovak tenses Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Slovak cases Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby slovak for foreigners, time verbs with prepositions obchodná angličtina reparát Jednoduchá veta Slovak word formation Slovak questions anglické skratky metódy výučby, jazyky Vetná skladba Súdny preklad priama metóda Anglické slovesá výučba, doučovanie Specialized English Slovak grammar prekladateľstvo Slovak vocabulary Slovak sentences maturita
Návrat na obsah