Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Anglické frázy angličtina slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Slovak conversation metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Slovak cases slohové útvary Business English Motivácia pomôcky k učeniu sa Slovak slang Slovak nouns Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak dialogue metódy výučby Slovak grammar Slovak questions Slovak verbs anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Gerundium Typy angličtiny anglické skratky Slovak tenses vetná skladba Metódy výučby Anglické zámená Slovenská literatúra Spisovná slovenčina anglické časy Anglická gramatika obchodná angličtina English for everyday life reparát slovenská gramatika English in use anglicko - slovenská konverzácia význam slov Predminulý priebehový čas verbs with prepositions Slovak pronunciation angličtina pre lekárov Slovak for foreigners teória literatúry Druhy viet English grammar výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners slovenská literatúra anglická gramatika prekladateľstvo prídavné mená Jednoduchá veta Slovak dialogues rečnícky štýl Medical Slovak frázové slovesá Slovak sentences Specialized English anglická konverzácia Slovak phrases Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita učenie sa Anglické slovesá Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovenský jazyk Obchodná angličtina angličtina pre obchod priama metóda Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Slovak vocabulary význam slov a ich použite english for travelling výučba, doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu gramatika Doučovanie
Návrat na obsah