Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners anglické časy Súdny preklad priama metóda prídavné mená Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Rody v angličtine verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Metódy výučby Skúšky z jazyka Slovenská literatúra význam slov Slovak word formation slovak for foreigners English for everyday life pomôcky k učeniu sa Slovak cases Medical Slovak obchodná angličtina Motivácia angličtina pre obchod teória literatúry Jednoduchá veta English grammar prekladateľstvo English in use učenie sa rečnícky štýl Anglické prídavné mená anglická gramatika Gerundium Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovenská gramatika slovné spojenia Obchodná angličtina Specialized English Druhy viet english for travelling Slovak tenses Angličtina pre špecifické situácie Anglické frazálne slovesá gramatika Vetná skladba výučba, doučovanie anglické opozitá Doučovanie Slovak pronunciation Slovak verbs slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Business English Slovak questions Slovak conversation Slovak phrases Slovak slang frázové slovesá Slovak nouns Predminulý priebehový čas Anglické frázy Slovak negation Anglická gramatika anglické skratky metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina Slovenský jazyk maturita Slovak sentences angličtina výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia reparát vetná skladba Anglické slovesá význam slov a ich použite Slovak grammar Slovak dialogue Anglické zámená Slovak vocabulary
Návrat na obsah