Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Business English vetná skladba Anglické prídavné mená rečnícky štýl doučovanie Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Motivácia Slovak sentences gramatika Anglické slovesá Anglické zámená metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Slovak pronunciation anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Specialized English Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life význam slov a ich použite Slovak phrases priama metóda Slovak vocabulary Slovak for foreigners Slovak tenses anglická gramatika slovné spojenia obchodná angličtina slohové útvary Slovak dialogue Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa Spisovná slovenčina Anglická gramatika Metódy výučby Slovak verbs slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá angličtina Slovenská gramatika Slovak dialogues Jednoduchá veta Druhy viet prídavné mená verbs with prepositions anglické opozitá učenie sa slovenská gramatika maturita English in use metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Vetná skladba výučba, doučovanie Slovak word formation reparát angličtina pre obchod Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Slovenská literatúra pohovor v angličtine teória literatúry slovenská literatúra frázové slovesá metódy výučby význam slov Slovak grammar Slovak slang slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo anglická konverzácia Slovak conversation angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Slovak cases Predminulý priebehový čas Obchodná angličtina Rody v angličtine Slovenský jazyk English grammar english for travelling Anglické frázy
Návrat na obsah