Slovak for foreigners, comparison of adjectives - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá English in use Predminulý priebehový čas priama metóda vetná skladba Súdny preklad Slovak sentences slovenská gramatika obchodná angličtina Anglické frázy Typy angličtiny anglické časy verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko English for everyday life Slovak conversation anglické skratky význam slov a ich použite výučba, doučovanie Slovenská gramatika reparát Slovak cases anglická výslovnosť Slovak slang Medical Slovak Slovak word formation Vetná skladba angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Business English Slovak grammar doučovanie anglická konverzácia Obchodná angličtina Slovak verbs tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra angličtina slohové útvary slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá význam slov Slovak dialogues angličtina pre obchod Slovak dialogue Angličtina pre špecifické situácie Rody v angličtine Angličtina pre každú situáciu Motivácia Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Druhy viet frázové slovesá pohovor v angličtine slovné spojenia slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina teória literatúry anglická gramatika Slovak nouns pomôcky k učeniu sa English grammar Slovak for foreigners Slovak tenses Slovak phrases gramatika Anglické slovesá prídavné mená maturita Anglická gramatika Anglické zámená Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Slovak questions Doučovanie english for travelling metódy výučby učenie sa prekladateľstvo anglické opozitá Metódy výučby Slovak pronunciation rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Specialized English
Návrat na obsah