Slovak for foreigners, comparison of adjectives - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Comparative and Superlative of adjectives
filip Šuman -Burdej | 21/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Slovak phrases Motivácia Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary teória literatúry anglická gramatika Anglické frázy Anglická gramatika Obchodná angličtina Slovak word formation metódy, vzdelávanie, priama metóda Skúšky z jazyka Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation reparát English in use angličtina pre obchod slohové útvary Druhy viet metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk prekladateľstvo Vetná skladba obchodná angličtina verbs with prepositions Slovak nouns Gerundium Jednoduchá veta Spisovná slovenčina učenie sa Slovak grammar Anglické prídavné mená anglické časy význam slov a ich použite English grammar slovak for foreigners Anglické slovesá Slovak questions slovné spojenia Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Metódy výučby angličtina pre lekárov Doučovanie Slovak tenses prídavné mená angličtina Slovenská gramatika Slovak verbs Slovak dialogue gramatika Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Typy angličtiny English for everyday life frázové slovesá Medical Slovak anglická konverzácia Angličtina pre špecifické situácie anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation anglické opozitá Anglické zámená english for travelling Slovak cases anglická výslovnosť doučovanie maturita slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine význam slov výučba, doučovanie anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues vetná skladba Slovak slang metódy výučby slovenská literatúra
Návrat na obsah