Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slohové útvary english for travelling Slovak cases Specialized English metódy, vzdelávanie, metódy výučby doučovanie Anglické frázy priama metóda Súdny preklad učenie sa gramatika Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny slovenská literatúra vetná skladba Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá maturita frázové slovesá slovné spojenia metódy výučby, jazyky Vetná skladba Skúšky z jazyka angličtina angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Anglická gramatika English grammar anglické časy Slovak grammar význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Business English Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Gerundium slovenská gramatika Anglické zámená Slovak dialogue Slovak questions Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Medical Slovak anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Doučovanie slovak for foreigners verbs with prepositions English for everyday life Slovenská literatúra Slovak sentences anglické opozitá reparát Druhy viet prekladateľstvo slovak for foreigners, time anglická konverzácia angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Slovak conversation Metódy výučby Slovak nouns obchodná angličtina Slovenský jazyk rečnícky štýl
Návrat na obsah