Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners priama metóda gramatika Slovak questions Slovak for foreigners Slovak conversation Vetná skladba Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť slovak for foreigners, time význam slov English in use Medical Slovak Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia vetná skladba frázové slovesá teória literatúry Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika rečnícky štýl Motivácia obchodná angličtina anglické časy Anglické slovesá english for travelling anglická konverzácia Druhy viet Slovak cases English grammar význam slov a ich použite Slovenská gramatika maturita anglické opozitá Specialized English anglická gramatika Jednoduchá veta doučovanie anglické skratky Anglické zámená slohové útvary Metódy výučby Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov angličtina pre obchod English for everyday life Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary angličtina pohovor v angličtine Súdny preklad metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu reparát Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Skúšky z jazyka učenie sa výučba, doučovanie Slovak nouns Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas prekladateľstvo slovenská literatúra Slovak dialogue Slovenská literatúra Slovak grammar metódy výučby, jazyky Typy angličtiny Slovak dialogues Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Gerundium
Návrat na obsah