Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners anglické opozitá slovné spojenia Anglické frázové slovesá slohové útvary výučba, učenie sa, anketa doučovanie anglické časy Slovak sentences angličtina metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak tenses Vetná skladba Slovak nouns Metódy výučby význam slov a ich použite English grammar Anglické slovesá priama metóda english for travelling metódy výučby, jazyky učenie sa Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak grammar slovak for foreigners, time metódy výučby Slovenský jazyk prídavné mená Specialized English gramatika Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Medical Slovak Doučovanie Gerundium výučba, doučovanie slovenská literatúra anglická výslovnosť anglická gramatika prekladateľstvo Slovenská literatúra English for everyday life anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Predminulý priebehový čas reparát Angličtina pre každú situáciu vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners Slovak cases Business English anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Druhy viet angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Slovak questions maturita Jednoduchá veta angličtina pre obchod význam slov slovenská gramatika verbs with prepositions pohovor v angličtine English in use Anglické nepravidelné slovesá anglické skratky rečnícky štýl teória literatúry
Návrat na obsah