Slovak grammar - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
How we form plural of adjectives ?
Filip Šuman -Burdej | 6/12/2018
How to use Slovak prepositions ?
Filip Šuman -Burdej | 26/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre špecifické situácie Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá prídavné mená Slovak dialogue metódy výučby, jazyky English for everyday life Jednoduchá veta anglická výslovnosť Slovak vocabulary Slovak pronunciation Slovak for foreigners Motivácia Anglické prídavné mená English in use Slovak questions slovné spojenia anglická konverzácia slohové útvary slovenská literatúra english for travelling Doučovanie Slovak word formation Slovak dialogues gramatika frázové slovesá učenie sa Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Spisovná slovenčina Slovak nouns slovak for foreigners, time priama metóda metódy výučby Specialized English Slovak cases Typy angličtiny Gerundium Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Slovenská gramatika Slovak verbs doučovanie Predminulý priebehový čas Vetná skladba Anglické slovesá Slovak grammar prekladateľstvo Slovak tenses Anglické zámená angličtina pre obchod Business English Angličtina pre každú situáciu reparát Súdny preklad angličtina anglická gramatika Slovak conversation anglické skratky slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické frázy Metódy výučby obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovak slang maturita anglické časy English grammar pohovor v angličtine slovenská gramatika Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite angličtina pre lekárov pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá význam slov Druhy viet
Návrat na obsah