Slovak nouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Jednoduchá veta Slovak conversation Slovak grammar slohové útvary Slovenská literatúra doučovanie priama metóda Slovak tenses metódy výučby, jazyky učenie sa Predminulý priebehový čas English grammar metódy výučby Slovak nouns vetná skladba Business English Vetná skladba Anglická gramatika Slovak dialogue angličtina prekladateľstvo výučba, doučovanie Medical Slovak prídavné mená Slovak sentences Anglické frázy frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions anglické skratky Anglické zámená Specialized English tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Gerundium význam slov význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Slovenský jazyk rečnícky štýl obchodná angličtina anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika anglické opozitá maturita Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners gramatika slovné spojenia slovak for foreigners, time Súdny preklad angličtina pre obchod English in use anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak questions slovenská literatúra english for travelling Doučovanie reparát angličtina pre lekárov anglická konverzácia anglické časy Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry Druhy viet
Návrat na obsah