Slovak nouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry slovak for foreigners, time slovenská gramatika Druhy viet Motivácia slovenská literatúra slohové útvary Slovenská gramatika doučovanie rečnícky štýl english for travelling Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak verbs Anglické zámená Anglické frazálne slovesá metódy výučby prekladateľstvo Anglická gramatika prídavné mená Anglické slovesá pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia vetná skladba Slovak for foreigners Slovak word formation Specialized English slovné spojenia anglická výslovnosť Slovak tenses Súdny preklad angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika Anglické prídavné mená Vetná skladba Typy angličtiny frázové slovesá priama metóda Business English Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie učenie sa English for everyday life Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary reparát verbs with prepositions Slovak slang anglické časy Gerundium Slovak cases metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Slovak grammar Slovak conversation Anglické frázy význam slov Slovak dialogues Predminulý priebehový čas gramatika Slovenská literatúra Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners English grammar English in use pomôcky k učeniu sa anglické opozitá anglické skratky angličtina pre lekárov Slovak questions maturita Angličtina pre každú situáciu Slovak pronunciation angličtina Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Jednoduchá veta obchodná angličtina Spisovná slovenčina
Návrat na obsah