Slovak phrases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Gerundium význam slov a ich použite english for travelling anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Anglické frázy vetná skladba Slovenský jazyk pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners angličtina pre obchod Anglická gramatika Anglické frázové slovesá slovenská gramatika anglická gramatika Slovak cases učenie sa verbs with prepositions angličtina pre lekárov Rody v angličtine výučba, učenie sa, anketa Slovak phrases Business English priama metóda obchodná angličtina Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Anglické frazálne slovesá English grammar slovenská literatúra Slovak for foreigners prekladateľstvo English for everyday life Súdny preklad Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra Slovak slang Slovak negation Jednoduchá veta English in use Slovak tenses frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Druhy viet Slovak questions Obchodná angličtina slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka anglické opozitá Slovak vocabulary pohovor v angličtine Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation maturita Slovak conversation Typy angličtiny Medical Slovak význam slov doučovanie Slovak nouns Slovak verbs anglické časy metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko reparát anglické skratky Predminulý priebehový čas metódy výučby Metódy výučby rečnícky štýl Slovak dialogues prídavné mená Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Slovak pronunciation Slovak sentences teória literatúry gramatika Vetná skladba angličtina Slovak grammar Motivácia slovné spojenia Spisovná slovenčina Specialized English Anglické zámená metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená
Návrat na obsah