Slovak phrases - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovak nouns doučovanie English grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak pronunciation Súdny preklad English in use Anglické slovesá anglické skratky slovenská literatúra učenie sa Anglické zámená Slovak conversation Spisovná slovenčina Slovak phrases význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Doučovanie Slovak questions priama metóda metódy, vzdelávanie, maturita obchodná angličtina Rody v angličtine Slovak dialogue význam slov rečnícky štýl frázové slovesá slovné spojenia Slovak slang slovak for foreigners, time Slovak verbs Slovak dialogues výučba, doučovanie Metódy výučby Typy angličtiny slovenská gramatika vetná skladba Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa angličtina slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Anglické prídavné mená Slovak tenses pohovor v angličtine Slovak word formation Obchodná angličtina Anglická gramatika gramatika Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Slovak sentences teória literatúry Slovenská gramatika anglická gramatika metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená verbs with prepositions angličtina pre obchod Slovenský jazyk anglické časy Slovak grammar english for travelling reparát Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases anglické opozitá Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Gerundium Motivácia metódy výučby, jazyky Medical Slovak anglická výslovnosť pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia Business English prekladateľstvo Jednoduchá veta Specialized English Anglické frázy Vetná skladba Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie
Návrat na obsah