Slovak tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk pohovor v angličtine rečnícky štýl Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Slovak dialogues Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Medical Slovak Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak dialogue English for everyday life Slovak questions Anglické zámená Anglické frázy verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie obchodná angličtina vetná skladba Gerundium Slovak grammar maturita Anglické nepravidelné slovesá priama metóda slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie English grammar slovenská literatúra Jednoduchá veta Typy angličtiny angličtina pre lekárov prídavné mená slovak for foreigners, time anglické opozitá angličtina Metódy výučby Slovenská literatúra english for travelling Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa anglické skratky slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá angličtina pre obchod Súdny preklad teória literatúry Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite reparát anglické časy výučba, doučovanie doučovanie Specialized English Business English učenie sa metódy výučby význam slov metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovak for foreigners Slovak cases slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk English in use Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia anglická gramatika Anglická gramatika slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Druhy viet prekladateľstvo gramatika
Návrat na obsah