Slovak tenses - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Typy angličtiny english for travelling anglické skratky angličtina Medical Slovak Slovak sentences reparát Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Specialized English Anglické slovesá Slovak vocabulary anglické opozitá vetná skladba obchodná angličtina Gerundium výučba, doučovanie doučovanie teória literatúry Anglické zámená Metódy výučby slovak for foreigners, time rečnícky štýl Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá verbs with prepositions Slovak nouns English in use Slovak cases metódy výučby, jazyky priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra gramatika anglická konverzácia Slovak grammar Slovak dialogue Anglická gramatika Motivácia Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad angličtina pre obchod maturita učenie sa Slovak dialogues význam slov a ich použite slovné spojenia Predminulý priebehový čas slovak for foreigners Slovak tenses Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Slovak questions anglická výslovnosť Doučovanie význam slov anglické časy Jednoduchá veta frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby English grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation anglická gramatika slovenská gramatika Slovak conversation English for everyday life Business English prídavné mená slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Anglické frázy Slovak for foreigners
Návrat na obsah