Slovak word formation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa doučovanie angličtina pre obchod Anglické frázy Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Slovak tenses Slovak cases Spisovná slovenčina Slovak pronunciation slovné spojenia Slovak for foreigners priama metóda anglická výslovnosť Druhy viet Slovak sentences Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovak verbs Obchodná angličtina Typy angličtiny Doučovanie prekladateľstvo gramatika Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená slohové útvary Slovenská literatúra obchodná angličtina výučba, doučovanie Slovak conversation význam slov a ich použite metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá učenie sa angličtina pre lekárov Anglická gramatika metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá English grammar maturita Slovak questions Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk english for travelling Slovak grammar Slovenská gramatika rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie verbs with prepositions Slovak negation Slovak slang Motivácia teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Slovak phrases Skúšky z jazyka anglické časy Jednoduchá veta metódy výučby English in use Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu vetná skladba pohovor v angličtine Anglické prídavné mená Metódy výučby význam slov pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia prídavné mená anglické opozitá Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko anglické skratky reparát slovenská gramatika Rody v angličtine Gerundium slovak for foreigners frázové slovesá angličtina Business English Medical Slovak English for everyday life
Návrat na obsah