Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Specialized English pohovor v angličtine Slovak dialogue Slovenská literatúra angličtina pre obchod Slovak questions Slovak grammar Slovak nouns reparát priama metóda english for travelling Predminulý priebehový čas obchodná angličtina metódy výučby slovenské nárečia, slovensko vetná skladba metódy výučby, jazyky frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglické zámená anglické časy gramatika verbs with prepositions Jednoduchá veta Slovenský jazyk význam slov a ich použite Anglické frázy Vetná skladba maturita Gerundium prekladateľstvo Slovak conversation doučovanie Slovak sentences English grammar anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Slovak for foreigners Business English slovenská gramatika prídavné mená anglická konverzácia rečnícky štýl Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry učenie sa Metódy výučby angličtina Anglické slovesá English for everyday life slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak tenses English in use Slovak dialogues angličtina pre lekárov slohové útvary anglické skratky Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Medical Slovak slovné spojenia anglická gramatika význam slov Angličtina pre každú situáciu Slovak cases slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť slovak for foreigners
Návrat na obsah