Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy obchodná angličtina výučba, doučovanie slovenská gramatika Slovak conversation English for everyday life prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions anglické časy maturita Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika teória literatúry doučovanie gramatika metódy výučby, jazyky English grammar Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Slovak sentences Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Motivácia Slovak dialogue priama metóda Gerundium anglické skratky Doučovanie Súdny preklad Anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Specialized English anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak for foreigners metódy výučby anglické opozitá význam slov anglická konverzácia význam slov a ich použite Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas reparát slovné spojenia slovak for foreigners Slovak nouns slohové útvary Slovak cases frázové slovesá angličtina pre obchod Vetná skladba angličtina Medical Slovak english for travelling Slovak questions metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Slovak grammar Business English vetná skladba prekladateľstvo Typy angličtiny pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl Slovak vocabulary Slovak tenses English in use Anglické frazálne slovesá Metódy výučby
Návrat na obsah