Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium English for everyday life Slovak tenses Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Súdny preklad Anglické slovesá Spisovná slovenčina význam slov a ich použite doučovanie význam slov Anglické prídavné mená English grammar English in use Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Medical Slovak prekladateľstvo Slovak questions Doučovanie pohovor v angličtine Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá gramatika Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba teória literatúry rečnícky štýl Anglické frázy maturita Slovak cases Typy angličtiny anglické opozitá Slovak vocabulary reparát slovenská gramatika anglické skratky Slovak dialogues Slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa Slovak conversation anglická konverzácia výučba, doučovanie Slovak grammar Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko slohové útvary anglická výslovnosť Slovak word formation slovak for foreigners, time Slovak for foreigners Slovak dialogue prídavné mená english for travelling angličtina pre lekárov Slovenská gramatika anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa anglické časy priama metóda obchodná angličtina učenie sa Druhy viet Business English frázové slovesá slovné spojenia Slovak verbs metódy výučby vetná skladba Anglická gramatika angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby angličtina Slovak slang Slovak pronunciation Specialized English Slovak sentences slovak for foreigners slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah