Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak verbs Slovenská gramatika Typy angličtiny anglická gramatika Rody v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak vocabulary Jednoduchá veta maturita Slovak dialogues Obchodná angličtina učenie sa Druhy viet gramatika Anglické prídavné mená slovenská literatúra priama metóda Motivácia Slovak sentences anglické opozitá Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Gerundium Doučovanie Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Metódy výučby doučovanie Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Slovak grammar pohovor v angličtine prekladateľstvo Spisovná slovenčina angličtina Slovenská literatúra Slovak pronunciation výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky metódy výučby English for everyday life anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Business English anglické časy prídavné mená Slovak slang metódy, vzdelávanie, Specialized English reparát Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia English grammar Anglické slovesá Slovak questions slovenská gramatika Súdny preklad anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina angličtina pre obchod slovak for foreigners, time pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Slovak tenses vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika rečnícky štýl Slovak cases anglická konverzácia význam slov English in use Slovak nouns Slovak phrases slovak for foreigners Medical Slovak Slovak word formation Anglické zámená english for travelling teória literatúry Anglické frazálne slovesá Anglické frázy Slovak conversation verbs with prepositions
Návrat na obsah