Slovenská literatúra - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Motivácia Slovak slang English for everyday life reparát Predminulý priebehový čas anglické skratky Jednoduchá veta Spisovná slovenčina Slovak cases Metódy výučby Slovak sentences English grammar Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Specialized English slovak for foreigners Anglické zámená vetná skladba Anglické prídavné mená verbs with prepositions prídavné mená Slovak negation Slovak conversation obchodná angličtina maturita pomôcky k učeniu sa English in use Gerundium Slovak pronunciation Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Slovak questions teória literatúry slovenská gramatika doučovanie Slovak for foreigners Obchodná angličtina metódy výučby význam slov anglické časy Druhy viet učenie sa Anglické frázy angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky angličtina Angličtina pre špecifické situácie rečnícky štýl Typy angličtiny slovenská literatúra Slovak word formation frázové slovesá Doučovanie pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť Rody v angličtine prekladateľstvo anglická gramatika Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk gramatika Anglická gramatika anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Slovak verbs metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak nouns Anglické slovesá Slovak vocabulary english for travelling anglické opozitá Slovak phrases priama metóda Business English Slovak dialogue Slovenská gramatika Slovak grammar výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba
Návrat na obsah