Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Slovak for foreigners Gerundium Anglické frázy metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Slovenská literatúra učenie sa anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu gramatika metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Druhy viet Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo význam slov a ich použite angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená frázové slovesá Business English priama metóda Metódy výučby anglická konverzácia Medical Slovak slovenská gramatika Anglické frázové slovesá English grammar Jednoduchá veta doučovanie vetná skladba Slovak dialogue Anglická gramatika angličtina pre lekárov Súdny preklad slovak for foreigners, time Slovak cases anglické skratky teória literatúry Anglické prídavné mená Typy angličtiny Doučovanie Slovak conversation pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk slohové útvary význam slov Anglické zámená Anglické slovesá Slovak dialogues maturita Slovak nouns Slovak questions angličtina slovné spojenia Skúšky z jazyka rečnícky štýl slovenská literatúra anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Slovak tenses verbs with prepositions reparát výučba, doučovanie anglické časy english for travelling English in use Nepravidelné stupňovanie metódy výučby obchodná angličtina Slovak grammar anglická výslovnosť
Návrat na obsah