Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra anglické opozitá maturita slovenské nárečia, slovensko Slovak cases metódy výučby, jazyky english for travelling Vetná skladba Slovak dialogues slovenská gramatika gramatika prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Slovak for foreigners angličtina pre obchod slovné spojenia Slovak nouns Anglické frázy Anglické zámená English for everyday life výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie anglická výslovnosť význam slov rečnícky štýl Slovak grammar Metódy výučby Gerundium Slovenský jazyk Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time slovak for foreigners Specialized English anglická gramatika Slovak questions anglické skratky Anglické frazálne slovesá slohové útvary Slovak sentences reparát tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina teória literatúry frázové slovesá význam slov a ich použite Anglická gramatika Anglické frázové slovesá verbs with prepositions Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Druhy viet English in use Predminulý priebehový čas vetná skladba výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov učenie sa Medical Slovak Slovak tenses Typy angličtiny anglická konverzácia anglické časy metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovak dialogue priama metóda Slovak conversation doučovanie Skúšky z jazyka angličtina metódy výučby Business English pohovor v angličtine
Návrat na obsah