Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Spisovná slovenčina angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovak conversation Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Business English Anglická gramatika slovenská gramatika Súdny preklad Specialized English Slovak cases Slovak vocabulary Anglické prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk teória literatúry angličtina Slovak sentences Slovenská gramatika Druhy viet frázové slovesá Slovak slang slohové útvary vetná skladba slovenská literatúra Slovak negation výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Obchodná angličtina obchodná angličtina Slovak verbs Jednoduchá veta English grammar Slovak dialogues Doučovanie priama metóda Slovak pronunciation metódy výučby, jazyky Slovak grammar metódy výučby slovak for foreigners Anglické slovesá angličtina pre lekárov slovné spojenia význam slov a ich použite english for travelling prídavné mená Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa Slovak word formation prekladateľstvo maturita rečnícky štýl Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovenská literatúra verbs with prepositions Anglické frázy anglické skratky Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa English in use Motivácia Slovak dialogue Anglické zámená reparát anglické časy Slovak phrases pohovor v angličtine doučovanie Rody v angličtine Slovak questions Slovak tenses anglická gramatika anglická konverzácia Angličtina pre špecifické situácie význam slov gramatika anglické opozitá English for everyday life Medical Slovak Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie učenie sa
Návrat na obsah