Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Slovak dialogue Slovak vocabulary Jednoduchá veta Specialized English Metódy výučby Medical Slovak English in use Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Spisovná slovenčina metódy výučby, jazyky anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Anglická gramatika anglická výslovnosť English for everyday life význam slov priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Slovak questions Anglické frázy vetná skladba angličtina pre lekárov reparát učenie sa anglické opozitá metódy výučby doučovanie angličtina english for travelling metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Slovenská gramatika angličtina pre obchod slovenská literatúra Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Motivácia výučba, doučovanie slovenská gramatika Slovak slang anglické skratky Slovak pronunciation frázové slovesá verbs with prepositions anglická gramatika Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Slovak word formation prídavné mená Business English pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá Slovak phrases anglická konverzácia Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Doučovanie Vetná skladba prekladateľstvo Anglické zámená English grammar Slovenská literatúra maturita gramatika Súdny preklad slohové útvary obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa Slovak sentences Slovak nouns význam slov a ich použite slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Slovak verbs Anglické prídavné mená Slovak tenses Gerundium Obchodná angličtina
Návrat na obsah