Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Slovak sentences Slovak for foreigners Anglické slovesá priama metóda význam slov Slovenská literatúra Slovak verbs Slovak vocabulary english for travelling Skúšky z jazyka Slovenský jazyk verbs with prepositions slohové útvary Motivácia Slovak dialogue Business English prídavné mená anglické časy English for everyday life učenie sa Slovak cases angličtina výučba, doučovanie slovenská literatúra Vetná skladba Specialized English frázové slovesá význam slov a ich použite reparát metódy, vzdelávanie, Slovak word formation maturita Slovak dialogues prekladateľstvo English grammar slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns Slovak conversation Anglické frázy anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak grammar metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine metódy výučby rečnícky štýl anglické opozitá Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Súdny preklad Anglická gramatika Gerundium vetná skladba Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Medical Slovak Druhy viet slovenská gramatika Doučovanie Slovak questions anglická gramatika Slovenská gramatika Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak slang anglické skratky slovné spojenia doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Anglické zámená gramatika slovak for foreigners teória literatúry Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas English in use
Návrat na obsah