Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka Specialized English prekladateľstvo Gerundium English for everyday life Slovenská literatúra Súdny preklad teória literatúry slohové útvary metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť angličtina pre lekárov verbs with prepositions slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta obchodná angličtina angličtina vetná skladba Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Metódy výučby Slovak for foreigners Slovak questions Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená maturita frázové slovesá Vetná skladba slovak for foreigners výučba, doučovanie metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Business English english for travelling učenie sa pohovor v angličtine angličtina pre obchod Anglické frázy anglická konverzácia English grammar Doučovanie Slovak cases anglické skratky priama metóda anglické opozitá Slovak dialogue English in use slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Anglické slovesá Anglická gramatika Slovak sentences slovenská literatúra slovenská gramatika Slovak dialogues Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Slovenský jazyk Medical Slovak Slovak grammar reparát Slovak nouns rečnícky štýl anglická gramatika význam slov Anglické prídavné mená Druhy viet Slovak conversation Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy doučovanie gramatika výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah