Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo obchodná angličtina anglická konverzácia slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá pomôcky k učeniu sa anglicko - slovenská konverzácia Slovak word formation Slovak negation význam slov a ich použite vetná skladba význam slov anglická gramatika Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Spisovná slovenčina verbs with prepositions Anglické frázy rečnícky štýl maturita učenie sa anglická výslovnosť Medical Slovak English for everyday life Slovak dialogues Slovenská gramatika gramatika prídavné mená Business English výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta slovenská literatúra Anglické zámená english for travelling anglické skratky slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba Typy angličtiny Doučovanie Gerundium metódy výučby Metódy výučby Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions priama metóda Slovak tenses Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak vocabulary doučovanie anglické časy teória literatúry Slovenský jazyk Súdny preklad pohovor v angličtine Slovak cases slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak verbs Slovak grammar English in use slovné spojenia slohové útvary angličtina Slovak nouns frázové slovesá reparát Slovak conversation metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Rody v angličtine Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Motivácia Druhy viet Specialized English výučba, doučovanie Slovak slang anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, English grammar Slovak dialogue Slovak for foreigners Obchodná angličtina Slovak phrases Slovenská literatúra
Návrat na obsah