Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá anglická konverzácia Specialized English Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak questions Doučovanie Nepravidelné stupňovanie učenie sa Gerundium anglická gramatika anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia priama metóda slovenská gramatika Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko maturita teória literatúry Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky English grammar Slovak conversation Slovak dialogues anglické časy obchodná angličtina Jednoduchá veta prekladateľstvo slohové útvary rečnícky štýl English for everyday life Slovak dialogue Anglické frázy Anglické zámená prídavné mená verbs with prepositions slovak for foreigners, time metódy výučby výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby gramatika angličtina pre lekárov english for travelling Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak sentences Druhy viet Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra English in use Business English Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá reparát Vetná skladba význam slov slovné spojenia anglické opozitá Slovak cases metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas angličtina Medical Slovak vetná skladba pohovor v angličtine Slovak grammar význam slov a ich použite Slovak nouns doučovanie Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk
Návrat na obsah