Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Business English význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak questions Súdny preklad význam slov doučovanie vetná skladba výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Anglická gramatika Anglické slovesá Gerundium metódy, vzdelávanie, Anglické zámená slovné spojenia anglická výslovnosť Typy angličtiny Anglické frázové slovesá English for everyday life slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Vetná skladba prídavné mená slohové útvary english for travelling Slovenská literatúra Skúšky z jazyka English grammar anglické časy Slovak for foreigners Druhy viet Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Anglické prídavné mená Metódy výučby slovak for foreigners Slovak sentences Motivácia reparát Anglické frázy Slovak dialogues priama metóda anglická konverzácia anglické opozitá angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa slovenská gramatika English in use Slovenský jazyk obchodná angličtina Slovak grammar Slovak vocabulary teória literatúry metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Doučovanie Slovak nouns Slovak dialogue slovenská literatúra Slovak tenses Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Slovak cases Predminulý priebehový čas Slovak conversation angličtina prekladateľstvo anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Medical Slovak maturita Jednoduchá veta angličtina pre obchod pohovor v angličtine gramatika verbs with prepositions
Návrat na obsah