Specialized English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa English for everyday life angličtina slovak for foreigners anglická gramatika Spisovná slovenčina Slovak phrases angličtina pre lekárov Slovak tenses pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Motivácia Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa anglické časy Metódy výučby anglická výslovnosť gramatika Anglické prídavné mená Anglické zámená anglické opozitá English in use anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk English grammar verbs with prepositions priama metóda Typy angličtiny rečnícky štýl Obchodná angličtina Doučovanie prídavné mená Gerundium angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Slovak cases Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Slovenská literatúra Specialized English učenie sa Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika vetná skladba Vetná skladba Súdny preklad Slovak pronunciation metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo Anglické slovesá Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation Slovak grammar význam slov a ich použite Slovak dialogue Anglická gramatika Slovak slang význam slov frázové slovesá výučba, doučovanie Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Slovak for foreigners obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Business English slohové útvary Slovenská gramatika maturita slovak for foreigners, time Medical Slovak anglická konverzácia Druhy viet english for travelling Slovak verbs slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá teória literatúry reparát metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah