Spisovná slovenčina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba frázové slovesá Anglické slovesá Business English Slovak word formation Nepravidelné stupňovanie Obchodná angličtina prekladateľstvo Vetná skladba metódy výučby Anglické frazálne slovesá prídavné mená Slovenská gramatika učenie sa angličtina pre obchod Anglická gramatika english for travelling Angličtina pre každú situáciu English grammar Slovak cases obchodná angličtina Slovak pronunciation Slovak sentences Slovenský jazyk anglická gramatika rečnícky štýl gramatika slovné spojenia Slovak for foreigners Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak phrases Slovak slang Anglické frázové slovesá teória literatúry anglické časy Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak tenses anglická konverzácia Slovak dialogue English in use angličtina pre lekárov reparát Angličtina pre špecifické situácie Specialized English Anglické prídavné mená slovenská gramatika angličtina Slovak dialogues metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar doučovanie anglické opozitá Predminulý priebehový čas Slovak verbs English for everyday life Anglické frázy pomôcky k učeniu sa Druhy viet slovak for foreigners Súdny preklad Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa priama metóda anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk maturita Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Slovenská literatúra Medical Slovak Slovak nouns Anglické zámená Slovak conversation Motivácia pohovor v angličtine význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Typy angličtiny Slovak questions význam slov a ich použite Gerundium Metódy výučby Spisovná slovenčina
Návrat na obsah