Spisovná slovenčina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo je spisovné a čo nie ?
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2020
Mesačné príspevky
Oblaky
Spisovná slovenčina Specialized English Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Anglická gramatika Slovenský jazyk gramatika prídavné mená angličtina Slovenská gramatika Business English verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Slovak cases Slovak slang Slovak grammar slovenská literatúra angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Rody v angličtine Slovenská literatúra Slovak tenses frázové slovesá slohové útvary Anglické frázy Anglické frázové slovesá Slovak verbs Anglické prídavné mená Slovak for foreigners Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Angličtina pre špecifické situácie Slovak pronunciation Predminulý priebehový čas slovak for foreigners maturita Typy angličtiny učenie sa metódy výučby Jednoduchá veta priama metóda vetná skladba metódy výučby, jazyky Motivácia anglické skratky pohovor v angličtine slovné spojenia Medical Slovak význam slov pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences teória literatúry english for travelling Doučovanie angličtina pre obchod doučovanie anglická konverzácia English for everyday life Slovak dialogues prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Obchodná angličtina Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Súdny preklad Anglické frazálne slovesá reparát výučba, učenie sa, anketa English grammar Slovak negation Slovak vocabulary Metódy výučby Slovak word formation obchodná angličtina význam slov a ich použite anglická gramatika Slovak phrases Gerundium slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl anglická výslovnosť Anglické slovesá anglické opozitá Slovak dialogue Slovak questions slovenská gramatika English in use Anglické zámená anglické časy Vetná skladba
Návrat na obsah