Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba metódy výučby, jazyky Slovak nouns Slovak conversation Anglické frázové slovesá Specialized English Anglické zámená English for everyday life Anglické frázy gramatika Doučovanie Slovak questions Gerundium verbs with prepositions slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny frázové slovesá Business English slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Súdny preklad anglické opozitá slovenská gramatika prídavné mená Slovenský jazyk Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak sentences english for travelling Medical Slovak Druhy viet Slovak grammar anglické časy anglické skratky metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite priama metóda výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Predminulý priebehový čas reparát slohové útvary angličtina pre lekárov English grammar pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia angličtina Slovenská literatúra English in use význam slov slovak for foreigners slovné spojenia angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika anglická výslovnosť rečnícky štýl maturita anglická gramatika učenie sa Slovak dialogue Slovak cases doučovanie Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba obchodná angličtina metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah