Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Business English reparát angličtina pre lekárov English grammar Jednoduchá veta Skúšky z jazyka English for everyday life priama metóda metódy výučby Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina Metódy výučby slovak for foreigners, time výučba, doučovanie doučovanie tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba frázové slovesá anglická výslovnosť anglická konverzácia slohové útvary Slovak tenses Slovenská literatúra angličtina pre obchod anglické opozitá maturita pohovor v angličtine slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Anglické frázy Specialized English Slovak questions slovenská gramatika English in use Vetná skladba Slovak nouns metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak for foreigners Súdny preklad Anglické frázové slovesá prídavné mená výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Anglické frazálne slovesá anglické časy význam slov a ich použite význam slov slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Slovak conversation učenie sa verbs with prepositions Anglické slovesá slovak for foreigners Druhy viet Predminulý priebehový čas Typy angličtiny gramatika Slovak dialogues Doučovanie Slovak grammar Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Slovenský jazyk Gerundium obchodná angličtina Slovak cases
Návrat na obsah