Typy angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako to povedia Briti a ako Američania
Filip Šuman -Burdej | 3/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa maturita Slovak pronunciation Anglické slovesá metódy výučby učenie sa slovak for foreigners slovné spojenia Slovak vocabulary Slovak slang Vetná skladba anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Slovak nouns Metódy výučby Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky doučovanie frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Slovak dialogue význam slov pomôcky k učeniu sa Business English Slovak for foreigners Slovak dialogues English for everyday life slovak for foreigners, time reparát Anglická gramatika Specialized English angličtina english for travelling Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Slovak questions rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine priama metóda gramatika Doučovanie slovenská literatúra verbs with prepositions Anglické frázy angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Jednoduchá veta význam slov a ich použite vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry anglická gramatika English in use prídavné mená anglické časy obchodná angličtina Slovak cases Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation Motivácia Anglické frázové slovesá Slovak verbs Slovak conversation Slovak grammar slohové útvary Druhy viet slovenská gramatika Slovak sentences Spisovná slovenčina výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia English grammar Anglické zámená anglické opozitá Medical Slovak anglická konverzácia Slovenská gramatika prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky
Návrat na obsah