angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa teória literatúry vetná skladba pohovor v angličtine slovenská literatúra angličtina pre obchod Motivácia Spisovná slovenčina Slovenský jazyk Vetná skladba doučovanie Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovak negation angličtina pre lekárov English in use Súdny preklad slovné spojenia frázové slovesá Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá english for travelling Doučovanie prídavné mená Rody v angličtine tipy ako sa učiť jazyk anglické časy prekladateľstvo Druhy viet obchodná angličtina Slovak dialogue Slovak nouns Slovak pronunciation anglické opozitá slohové útvary Slovak cases Medical Slovak Slovenská gramatika English for everyday life Slovak tenses učenie sa Anglické frázové slovesá Slovak conversation English grammar Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Slovak dialogues verbs with prepositions pomôcky k učeniu sa Slovak phrases význam slov Slovak grammar Gerundium Specialized English anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre špecifické situácie rečnícky štýl Slovak verbs Business English reparát priama metóda Obchodná angličtina anglická gramatika význam slov a ich použite Skúšky z jazyka metódy výučby Metódy výučby Anglické frázy angličtina Slovak slang Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Typy angličtiny Anglická gramatika anglická konverzácia Anglické slovesá anglické skratky slovenské nárečia, slovensko gramatika maturita
Návrat na obsah