angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá English in use metódy výučby, jazyky Spisovná slovenčina Slovak dialogue Anglické zámená Slovak for foreigners angličtina Slovenská literatúra prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk teória literatúry Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu anglické časy Metódy výučby význam slov Anglické frázové slovesá Anglické slovesá slovak for foreigners Druhy viet slovenská gramatika Slovak slang slohové útvary Medical Slovak Business English metódy, vzdelávanie, anglické skratky učenie sa Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie English for everyday life prídavné mená výučba, doučovanie Doučovanie Slovak tenses doučovanie slovenská literatúra Gerundium priama metóda angličtina pre obchod Slovak nouns angličtina pre lekárov Anglické frázy English grammar rečnícky štýl vetná skladba gramatika Vetná skladba Slovenská gramatika Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk verbs with prepositions Jednoduchá veta Typy angličtiny Súdny preklad pohovor v angličtine Slovak questions anglická výslovnosť english for travelling Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Motivácia Skúšky z jazyka anglická gramatika pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia anglické opozitá Slovak pronunciation Angličtina pre špecifické situácie frázové slovesá maturita Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary Slovak word formation slovné spojenia Anglická gramatika reparát obchodná angličtina Slovak grammar Slovak verbs Slovak dialogues slovak for foreigners, time
Návrat na obsah