angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda gramatika English in use Doučovanie prídavné mená Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Specialized English Gerundium Slovenská literatúra anglická gramatika anglická konverzácia Anglické zámená doučovanie angličtina pre lekárov anglické časy obchodná angličtina slohové útvary výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Skúšky z jazyka verbs with prepositions Slovenský jazyk angličtina teória literatúry Slovak questions Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Metódy výučby maturita Druhy viet Anglické frázové slovesá Slovak sentences Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak vetná skladba prekladateľstvo Slovak cases Slovak nouns angličtina pre obchod Jednoduchá veta Slovak tenses výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad frázové slovesá metódy výučby učenie sa anglické opozitá význam slov význam slov a ich použite rečnícky štýl slovné spojenia anglické skratky Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra english for travelling pohovor v angličtine reparát Slovak conversation English for everyday life Business English Vetná skladba Slovak for foreigners
Návrat na obsah