angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovak dialogue Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky frázové slovesá anglická gramatika obchodná angličtina slovné spojenia Predminulý priebehový čas anglické opozitá Súdny preklad Slovak for foreigners slovenská gramatika Jednoduchá veta pohovor v angličtine doučovanie Druhy viet slovak for foreigners, time Slovak cases vetná skladba Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Anglické zámená význam slov English in use anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Motivácia Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá english for travelling Slovak questions Slovenská gramatika angličtina pre obchod Typy angličtiny teória literatúry slovenská literatúra reparát výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra Specialized English English grammar metódy, vzdelávanie, priama metóda anglické skratky Metódy výučby English for everyday life slohové útvary Medical Slovak Slovak conversation Anglické prídavné mená Anglické frázy angličtina Anglické frazálne slovesá gramatika maturita rečnícky štýl metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika verbs with prepositions angličtina pre lekárov Business English anglická konverzácia význam slov a ich použite Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Gerundium anglické časy Slovak tenses učenie sa Slovak sentences Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns prekladateľstvo
Návrat na obsah