angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie angličtina Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie priama metóda Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Slovak verbs rečnícky štýl Anglické frázy Druhy viet Slovak word formation prekladateľstvo Metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá anglické skratky english for travelling frázové slovesá anglická gramatika doučovanie Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Slovak tenses Slovak phrases Motivácia Jednoduchá veta slovné spojenia Slovenská gramatika anglická výslovnosť význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Medical Slovak metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak dialogues Slovenská literatúra pohovor v angličtine Specialized English Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá anglické časy anglické opozitá Slovak pronunciation vetná skladba Slovak grammar reparát slovak for foreigners, time Spisovná slovenčina teória literatúry slovenská literatúra Slovak dialogue gramatika slovenské nárečia, slovensko English grammar English for everyday life význam slov Business English Angličtina pre každú situáciu English in use slovenská gramatika metódy výučby Slovak cases Vetná skladba Slovak conversation Slovak slang Gerundium maturita verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Slovenský jazyk Slovak vocabulary obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak nouns Anglické zámená prídavné mená učenie sa anglická konverzácia pomôcky k učeniu sa výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Obchodná angličtina slohové útvary Anglické prídavné mená
Návrat na obsah