angličtina pre lekárov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické frázy v zdravotníctve
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika slovné spojenia Skúšky z jazyka význam slov angličtina Anglické frázové slovesá Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners slovak for foreigners Súdny preklad Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Anglické frázy metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time gramatika verbs with prepositions anglické opozitá anglické časy English in use výučba, doučovanie Slovak dialogue teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby rečnícky štýl Medical Slovak Business English Anglické frazálne slovesá reparát anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa učenie sa Vetná skladba Slovak tenses význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine Slovak nouns slovenská gramatika prídavné mená Gerundium Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Typy angličtiny priama metóda obchodná angličtina Slovenská literatúra english for travelling doučovanie anglické skratky maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba frázové slovesá Doučovanie anglická konverzácia Anglické zámená prekladateľstvo Slovak dialogues English grammar Slovenský jazyk Specialized English Slovak sentences slohové útvary Slovak grammar English for everyday life Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Anglické slovesá Druhy viet metódy výučby slovenská literatúra
Návrat na obsah