angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Obchodná angličtina Slovenský jazyk pohovor v angličtine Slovak dialogues Medical Slovak anglická gramatika vetná skladba Motivácia obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Rody v angličtine Gerundium Slovak questions Slovak vocabulary Business English angličtina pre obchod Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba slovenská gramatika anglické časy Slovak verbs Slovenská literatúra Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie Slovak grammar doučovanie Anglické prídavné mená Slovak phrases teória literatúry Slovak pronunciation anglické skratky Slovak slang maturita Slovak for foreigners prídavné mená English grammar Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Slovak negation Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Doučovanie učenie sa Specialized English English in use Slovak cases metódy výučby Slovak dialogue Jednoduchá veta priama metóda english for travelling Slovak sentences Druhy viet English for everyday life slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Slovak word formation prekladateľstvo anglická výslovnosť slovné spojenia anglické opozitá Slovak conversation angličtina pre lekárov verbs with prepositions výučba, doučovanie slohové útvary význam slov Anglické slovesá Slovak tenses reparát Anglické zámená metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka Typy angličtiny Spisovná slovenčina anglická konverzácia Súdny preklad Slovak nouns angličtina frázové slovesá gramatika
Návrat na obsah