angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie English grammar Vetná skladba Anglické zámená anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues slohové útvary Slovenský jazyk Slovak questions Druhy viet pohovor v angličtine angličtina pre obchod Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky priama metóda Gerundium angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Medical Slovak frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby Slovenská literatúra Anglické prídavné mená význam slov Skúšky z jazyka Slovak tenses výučba, doučovanie teória literatúry Slovenská gramatika slovenská gramatika prídavné mená Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny význam slov a ich použite Anglická gramatika metódy výučby Motivácia anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Doučovanie slovenské nárečia, slovensko angličtina Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia anglické časy maturita Anglické frázové slovesá Anglické slovesá English in use slovné spojenia Business English Slovak conversation Slovak vocabulary verbs with prepositions Súdny preklad metódy výučby, jazyky English for everyday life Jednoduchá veta english for travelling reparát anglická gramatika Slovak dialogue anglická výslovnosť Slovak grammar slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Slovak cases prekladateľstvo Slovak word formation Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl učenie sa Slovak sentences gramatika slovak for foreigners vetná skladba Slovak for foreigners
Návrat na obsah