angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Gerundium Anglické zámená Slovak dialogue english for travelling Jednoduchá veta obchodná angličtina reparát anglická gramatika slovak for foreigners, time prídavné mená verbs with prepositions Business English Slovak nouns Anglické frázové slovesá Doučovanie Specialized English Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia gramatika výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Skúšky z jazyka anglické časy Slovak questions význam slov rečnícky štýl Súdny preklad Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses Slovak dialogues angličtina pre lekárov Vetná skladba slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Druhy viet učenie sa maturita Metódy výučby Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation anglická výslovnosť Slovak grammar pohovor v angličtine slovné spojenia angličtina anglické opozitá výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak sentences slovak for foreigners Typy angličtiny vetná skladba frázové slovesá prekladateľstvo význam slov a ich použite teória literatúry English grammar metódy výučby Slovak for foreigners Slovenský jazyk doučovanie priama metóda slovenská gramatika Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Anglické frázy metódy, vzdelávanie, English for everyday life anglické skratky
Návrat na obsah