angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky maturita Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod anglické opozitá pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time doučovanie anglická gramatika Slovak cases Jednoduchá veta Slovenský jazyk slovak for foreigners english for travelling prídavné mená frázové slovesá priama metóda rečnícky štýl význam slov Anglické zámená verbs with prepositions English in use reparát Slovak sentences Slovak conversation Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Typy angličtiny Súdny preklad Slovenská literatúra slohové útvary Slovak dialogues English for everyday life Anglické slovesá Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Metódy výučby Gerundium Slovak tenses prekladateľstvo Vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak questions Doučovanie angličtina anglické časy Druhy viet gramatika anglická konverzácia Slovak grammar vetná skladba Medical Slovak výučba, doučovanie Anglické frázy slovenská literatúra Slovak dialogue slovenská gramatika Anglické prídavné mená slovné spojenia anglická výslovnosť metódy výučby Business English učenie sa slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Specialized English English grammar
Návrat na obsah