angličtina pre obchod - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Služby a predaj v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 13/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak nouns Jednoduchá veta rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Slovak slang slohové útvary priama metóda anglická výslovnosť English for everyday life Medical Slovak Slovak vocabulary angličtina pre lekárov slovenská gramatika Gerundium Anglická gramatika slovak for foreigners, time vetná skladba angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Vetná skladba metódy výučby slovné spojenia Anglické slovesá doučovanie Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Anglické zámená frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Slovak tenses Slovenská literatúra prekladateľstvo obchodná angličtina English grammar Obchodná angličtina maturita English in use Doučovanie Slovak sentences Slovak questions Skúšky z jazyka Druhy viet verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Business English slovak for foreigners english for travelling Slovenská gramatika anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Slovenský jazyk Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Spisovná slovenčina slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue anglická gramatika Slovak phrases pohovor v angličtine Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa anglické skratky anglická konverzácia teória literatúry gramatika výučba, doučovanie význam slov Predminulý priebehový čas Slovak word formation reparát metódy výučby, jazyky Motivácia anglické časy Specialized English Metódy výučby Anglické frázy slovenská literatúra Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Slovak conversation Slovak cases učenie sa Rody v angličtine Typy angličtiny
Návrat na obsah