anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences angličtina Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo slovak for foreigners, time English for everyday life metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické frázy Slovenská literatúra Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Business English priama metóda Slovak nouns význam slov a ich použite angličtina pre lekárov anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak cases Gerundium pohovor v angličtine anglická konverzácia Slovak dialogues anglické skratky slohové útvary Specialized English Slovak questions slovenská literatúra Slovak tenses verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, Slovak conversation anglická výslovnosť gramatika Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners obchodná angličtina Slovak grammar význam slov anglické opozitá reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Nepravidelné stupňovanie english for travelling Jednoduchá veta prídavné mená slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Anglické prídavné mená učenie sa Doučovanie výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod anglické časy Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak dialogue Anglické zámená Súdny preklad Druhy viet vetná skladba English in use slovné spojenia metódy výučby, jazyky frázové slovesá Medical Slovak rečnícky štýl maturita
Návrat na obsah