anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences Anglická gramatika Anglické prídavné mená Typy angličtiny Obchodná angličtina angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa maturita prídavné mená slovak for foreigners verbs with prepositions Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Jednoduchá veta Slovak vocabulary Slovak for foreigners slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie obchodná angličtina anglické časy Slovenský jazyk frázové slovesá gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá pohovor v angličtine Motivácia Slovak cases English in use anglická konverzácia Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko Gerundium Slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak nouns rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Slovak phrases prekladateľstvo Slovak dialogue slovenská gramatika Predminulý priebehový čas teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie Metódy výučby Business English Medical Slovak anglické skratky anglická gramatika Slovak questions angličtina pre lekárov metódy výučby Anglické frázové slovesá slohové útvary anglické opozitá reparát angličtina vetná skladba slovak for foreigners, time slovné spojenia Skúšky z jazyka učenie sa výučba, doučovanie anglická výslovnosť Slovak word formation doučovanie Slovak pronunciation pomôcky k učeniu sa metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Druhy viet Slovak grammar Slovak slang Slovak conversation English grammar Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Slovenská gramatika význam slov priama metóda English for everyday life Specialized English
Návrat na obsah