anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Slovenská literatúra angličtina pre obchod Slovak for foreigners Gerundium anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika anglické opozitá Slovak vocabulary Motivácia Slovak tenses Slovak grammar pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia význam slov slovné spojenia Metódy výučby priama metóda obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, English in use Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená Slovak dialogues výučba, doučovanie Doučovanie angličtina Slovak nouns verbs with prepositions maturita Business English prídavné mená Slovak questions Anglické frázy vetná skladba Súdny preklad anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Slovak conversation Druhy viet slohové útvary prekladateľstvo Anglické slovesá English grammar Anglické frazálne slovesá teória literatúry Medical Slovak gramatika english for travelling anglická výslovnosť Slovenská gramatika učenie sa doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta English for everyday life výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá slovak for foreigners, time Vetná skladba Typy angličtiny Slovenský jazyk reparát metódy výučby rečnícky štýl Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Slovak dialogue slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Specialized English Slovak sentences Anglické frázové slovesá slovenská literatúra metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite Skúšky z jazyka
Návrat na obsah