anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Frázové slovesá vo vetách
Filip Šuman -Burdej | 12/8/2020
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov verbs with prepositions english for travelling Angličtina pre špecifické situácie Slovak pronunciation gramatika English in use slohové útvary Slovak cases Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak phrases Anglické zámená metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Slovak sentences slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Slovak dialogues vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá angličtina význam slov Slovak word formation Slovak for foreigners učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Typy angličtiny Slovak questions Slovak negation Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners teória literatúry pohovor v angličtine Anglické frázy Doučovanie Slovak verbs Slovak tenses metódy, vzdelávanie, Slovak nouns pomôcky k učeniu sa Jednoduchá veta obchodná angličtina anglická výslovnosť Medical Slovak anglické skratky anglické opozitá prídavné mená Slovak conversation slovné spojenia English for everyday life Slovenská gramatika Slovak slang Business English Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Rody v angličtine Metódy výučby English grammar Slovak vocabulary Spisovná slovenčina maturita Vetná skladba prekladateľstvo Súdny preklad anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá reparát anglické časy Specialized English Slovenský jazyk Motivácia doučovanie metódy výučby Slovak grammar slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Obchodná angličtina význam slov a ich použite frázové slovesá priama metóda Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time anglická konverzácia Gerundium rečnícky štýl
Návrat na obsah