anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Anglická gramatika Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovak dialogues verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, anglické časy Doučovanie Súdny preklad Slovak questions vetná skladba Typy angličtiny anglická výslovnosť Business English Slovak tenses priama metóda Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba prekladateľstvo význam slov a ich použite maturita Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak nouns Specialized English slovenská gramatika Anglické zámená Anglické frázové slovesá English grammar anglická konverzácia Slovak word formation Slovenská literatúra anglické skratky English in use Anglické slovesá obchodná angličtina doučovanie pomôcky k učeniu sa Slovak sentences Slovak grammar Slovak conversation anglické opozitá prídavné mená English for everyday life Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá angličtina metódy výučby, jazyky slovenská literatúra význam slov metódy výučby Anglické prídavné mená english for travelling Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Anglické frázy rečnícky štýl Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Motivácia pohovor v angličtine Gerundium Slovak dialogue Jednoduchá veta Slovak cases Slovak vocabulary frázové slovesá slohové útvary slovak for foreigners teória literatúry Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Slovak pronunciation Angličtina pre každú situáciu učenie sa slovné spojenia Predminulý priebehový čas reparát slovak for foreigners, time anglická gramatika gramatika anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah