anglická gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Rozkazovací spôsob v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 19/11/2018
Použitie during, while a for v praxi
Filip Šuman -Burdej | 13/11/2018
Anglické idiómy v praxi
Filip Šuman -Burdej | 5/11/2018
Zmena významiu slovesa s predložkou.
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns reparát Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá angličtina vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov frázové slovesá Medical Slovak Slovak dialogue Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Slovak cases teória literatúry Gerundium výučba, doučovanie Slovak grammar metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika anglické časy Specialized English učenie sa angličtina pre obchod význam slov Jednoduchá veta anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions význam slov a ich použite Vetná skladba verbs with prepositions maturita gramatika Anglické zámená slohové útvary slovné spojenia doučovanie rečnícky štýl prídavné mená prekladateľstvo Slovak sentences slovak for foreigners slovenská literatúra English in use Doučovanie Slovak for foreigners English for everyday life Angličtina pre každú situáciu English grammar english for travelling Typy angličtiny Slovak conversation Business English slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues metódy výučby Slovak tenses Skúšky z jazyka Slovenská literatúra anglické skratky Predminulý priebehový čas Súdny preklad Metódy výučby obchodná angličtina Druhy viet priama metóda
Návrat na obsah